Logo CEDREN Home Centres for Environment-friendly Energy Research (FME)
Searchleft Search
Brukermøte SusGrid

Brukermøte SusGrid

Event date:
SusGrid brukermøte 6.mars 2012.

Den 6. mars ble det arrangert et brukermøte i SusGrid for å presentere funn og diskutere videre arbeid i prosjektet. Det var over 20 deltakere fra industrien, forvaltningen og forskere. Helene Egeland åpnet møtet for å presentere prosjektet som nå er kommet halvveis i prosjektperioden. Atle Harby, leder for FME'en CEDREN, presenterte pågående og planlagte forskningsaktiviteter i CEDREN.

 

Møtelokale: Forskningsparken, møterom 10, Oslo.

 

Presentasjon av resultater fra SusGrid

 

Latest events

Grid infrastructure and public acceptance (London)

24.11.14

A seminar to discuss the challenges and opportunities involved in gaining public consent for infras... Read More..


Logos