Logo CEDREN Home Centres for Environment-friendly Energy Research (FME)
Searchleft Search
MCA workshop i Trondheim 27. – 28. februar

MCA workshop i Trondheim 27. – 28. februar

Event date:
Multi-criteria analysis applied to environmental impacts of hydropower and water resource regulation projects.

Som en utvidelse av EcoManage har vi fått et prosjekt av DN for å belyse hvordan multi-kriterieanalyse (MCA) kan anvendes inn energi- og miljøforvaltning. Som en del av workshopen vil en del allerede gjennomførte anvendelser av metodikken bli presentert (27. mars).

Tid: 27-28.02.2013

Sted: SINTEF Energi, Sem Sælandsvei 11, Trondheim

Mer informasjon kommer fortløpende.

Kontakt: Tor Haakon Bakken

 

Latest events

Grid infrastructure and public acceptance (London)

24.11.14

A seminar to discuss the challenges and opportunities involved in gaining public consent for infras... Read More..


Logos