Forsker-seminar om anvendelse av Ecosystem services-konseptet i Mandalsvassdraget.

To-dagers seminar i Oslo 4.-5. mars, hvor forskerne går gjennom i detalj hva vi skal teste ut i Mandalsvassdraget sammen med Agder Energi. Dette seminaret vil klargjøre hvordan begrepet ecosystem services kan forstås operativt. 

Brukere inviteres til å delta på hele eller deler av den første dagen av seminaret, dvs 4. mars.

Kontakt: Tor Haakon Bakken