CEDREN News
Klimaendringer og vanning gir redusert kraftproduksjon i Tyrkia
 
Klimaendringer og vanning gir redusert kraftproduksjon i Tyrkia
Tyrkia har ambisjoner om å utnytte vannressursene sine maksimalt til vanning og vannkraftproduksjon det kommende tiåret. Men klimaendringer og mer jordvanning kan gi betydelig reduksjon i tilgjengelig vann.
 
CEDREN i Etiopia
 
CEDREN i Etiopia
Her kommer et bilderikt reisebrev fra CEDREN-forskere som er medarrangører på en workshop om bærekraftige vannkraftmagasiner i Addis Abeba. I går besøkte de et flerbruksanlegg med et noe annerledes dyreliv enn vi er vant til i Norge:
 
Stor forvirring rundt arbeidet med vanndirektivet i regulerte vassdrag
 
Stor forvirring rundt arbeidet med vanndirektivet i regulerte vassdrag
Forvirringen råder rundt norsk iverksetting av EUs vannrammedirektiv i regulerte vassdrag. Hvordan skal vi klare å komme videre når flere sentrale forhold rundt nytte og kostnader mangler avklaring? CEDREN etterlyser større fokus på gode vinn-vinn tiltak.
 
Fruktbart forskerbesøk fra Sveits
 
Fruktbart forskerbesøk fra Sveits
Forskerne i CEDREN-prosjektet HydroBalance hadde forrige uke en gjesteforsker på besøk fra Sveits. Ulike tilnærminger til samme spørsmål ga fruktbare diskusjoner og godt grunnlag for videre samarbeid.
 
Nyhetsbrev fra CEDREN

Order «Handbook for environmental design in regulated salmon rivers»

The handbook describes how to evaluate, develop and implement measures to improve living conditions for salmon populations in regulated rivers, while taking hydropower production into account.  

Price: 250 NOK (VAT and postage included)