CEDREN

CEDREN

CEDREN News

Økt kraftproduksjon i Palmafossen kommer laksen til gode
 
Økt kraftproduksjon i Palmafossen kommer laksen til gode
Voss Energi fikk først avslag på søknaden om å utvide Palmafossen kraftverk i Raundalselva. Det var før de fikk forskerhjelp til å finne løsninger som gagner både laks og kraftproduksjon.
 
Nye løsninger bedrer forholdene for laksen i regulerte elver
 
Nye løsninger bedrer forholdene for laksen i regulerte elver
Kunnskap om effektene kraftproduksjon har på villaks gjør det mulig å finne nye løsninger som gagner laksen. Det tjener både naturen, samfunnet og kraftbransjen på.  Teksten ble først publisert på iLaks 15.06.2015.
 
Viktig rolle i et fornybart Europa
 
Viktig rolle i et fornybart Europa
Kronikken er skrevet av Magnus Korpås og Ånund Killingtveit, og først publisert i Adressa 3.juni 2015.
 
Hvilken rolle kan norsk vannkraft spille i 2050?
 
Hvilken rolle kan norsk vannkraft spille i 2050?
Ny rapport og nytt Policy Brief fra CEDREN gir en oversikt over mulige framtidsscenarioer for hvordan Norge kan fungere som et grønt batteri i Europa.
 
Vannfotavtrykket til vannkraft
 
Vannfotavtrykket til vannkraft
CEDREN forsøker å nyansere bildet av hvor mye vann vannkraftproduksjon forbruker grunnet fordamping fra magasinene. Det har stor betydning for norske vannkraftselskaper i utlandet.
 
Hvordan påvirker kraftregulering fiskens meny?
 
Hvordan påvirker kraftregulering fiskens meny?
Kjemiske analyser av vev fra fisk kan gi oss svar på hvordan kraftregulering påvirker økosystemene i regulerte innsjøer.
 
Den doble miljøutfordringen i fokus på CEDRENs årsseminar
 
Den doble miljøutfordringen i fokus på CEDRENs årsseminar
–   Miljødesign har et enormt potensiale for å bedre det biologiske mangfoldet. Det er viktig nå med tanke på revisjoner av gamle konsesjoner, sa Ola Elvestuen, leder av Energi- og miljøkomiteen, på CEDRENs årsseminar.
 
Norsk vannkraft viktig for lavutslippssamfunnet
 
Norsk vannkraft viktig for lavutslippssamfunnet
Norsk vannkraft er basert på store magasiner som vi trenger for å ha nok vann gjennom vinteren. I framtidas lavutslippssamfunn trenger Europa stor lagringskapasitet for elektrisitet når det ikke blåser, eller når det blåser mer enn vi trenger. Norsk vannkraft kan dekke noe av dette behovet for lagring .
 
CEDREN-seminar hos Miljødirektoratet
 
CEDREN-seminar hos Miljødirektoratet
Onsdag 15.april arrangerte CEDREN og Miljødirektoratet i samarbeid et seminar hvor vi presenterte resultater fra CEDREN-prosjektene og diskuterte hvordan vi kan ta kunnskapen i bruk.
 
CEDREN årsseminar 28.04 i Oslo
 
CEDREN årsseminar 28.04 i Oslo
På årsseminaret kommer blant annet Anne Therese Gullberg (CICERO) og Ola Elvestuen (Stortingets energi- og miljøkomité) for å innlede en debatt om den doble miljøutfordringen. Hvordan sikre lokalmiljø og biodiversitet samtidig som vi trenger mer fornybar energi?