CEDREN

CEDREN

CEDREN News

Norsk vannkraft viktig for lavutslippssamfunnet
 
Norsk vannkraft viktig for lavutslippssamfunnet
Norsk vannkraft er basert på store magasiner som vi trenger for å ha nok vann gjennom vinteren. I framtidas lavutslippssamfunn trenger Europa stor lagringskapasitet for elektrisitet når det ikke blåser, eller når det blåser mer enn vi trenger. Norsk vannkraft kan dekke noe av dette behovet for lagring .
 
CEDREN-seminar hos Miljødirektoratet
 
CEDREN-seminar hos Miljødirektoratet
Onsdag 15.april arrangerte CEDREN og Miljødirektoratet i samarbeid et seminar hvor vi presenterte resultater fra CEDREN-prosjektene og diskuterte hvordan vi kan ta kunnskapen i bruk.
 
CEDREN årsseminar 28.04 i Oslo
 
CEDREN årsseminar 28.04 i Oslo
På årsseminaret kommer blant annet Anne Therese Gullberg (CICERO) og Ola Elvestuen (Stortingets energi- og miljøkomité) for å innlede en debatt om den doble miljøutfordringen. Hvordan sikre lokalmiljø og biodiversitet samtidig som vi trenger mer fornybar energi?
 
Les CEDREN årsrapport 2014
 
Les CEDREN årsrapport 2014
I årsrapporten for 2014 får du i tillegg til en oppsummering av året som har gått noen smakebiter fra prosjektene våre.
 
Populært internasjonalt kurs om vannkraft i Trondheim
 
Populært internasjonalt kurs om vannkraft i Trondheim
Miljødesign er selvfølgelig på timeplanen når CEDREN-forskere underviser om bærekraftig vannkraft.
 
Slipper vannkraftmagasiner ut klimagasser?
 
Slipper vannkraftmagasiner ut klimagasser?
Hvorfor er klimagasser et viktig tema også for vannkraftbransjen? Lær mer om temaet og arbeidet vårt på klimagassutslipp og vannkraftproduksjon i dette intervjuet IHA (International Hydropower Assosiation) har gjort med vår senterleder Atle Harby.
 
Positiv til balansekraft
 
Positiv til balansekraft
Norske interessenter og stakeholders er positive til ideen om Norge som balansekraftleverandør til Europa. Men de fleste er skeptiske til om det lar seg gjennomføre. Trass et betydelig teknisk potensial, mangler politiske føringer, markedsverktøy og regulative føringer.
 
Bedrer forholdene for laksen i Ljungan med CEDRENs miljødesignhåndbok
 
Bedrer forholdene for laksen i Ljungan med CEDRENs miljødesignhåndbok
Ved å bruke miljødesignhåndboka har masterstudenten Johan Kristofers sammen med Statkraft undersøkt hvordan forholdene laksen i Ljungan i Sverige kan bedres . Se innslag fra SVT.
 
På utvekslingsopphold i USA for å lære mer om vann- og energiforvaltning
 
På utvekslingsopphold i USA for å lære mer om vann- og energiforvaltning
Tor Haakon Bakken i CEDREN er for tiden på forskerutveksling i USA. Tørke  kombinert med verdensledende forsknings- og innovasjonsmiljøer trakk ham til nettopp California.
 
Tre råd for å unngå konflikter om kraftnettutbygging
 
Tre råd for å unngå konflikter om kraftnettutbygging
Etter å ha studert hva som skaper konflikter når det skal bygges nye kraftledninger, lanserer CEDREN-forskere nå et populærvitenskapelig hefte med anbefalinger for en mindre konfliktfylt nettutvikling.