CEDREN 2012 på ett A4-ark

 Publisert 05.12.2012

Seks av CEDRENs åtte hovedprosjekter er nå enten avsluttet eller på vei inn i sitt siste år. Dette skaper på den ene siden etterlengtede resultater og på den andre siden muligheter og utfordringer for å skape nye aktivitet i senteret.  
Mange av CEDREN-aktivitetene har materialisert seg i resultater i 2012. Her scannes et sandfang i tunnelsystemet til Tonstad kraftverk. Foto: Samuel Vingerhagen
Mange av CEDREN-aktivitetene har materialisert seg i resultater i 2012. Her scannes et sandfang i tunnelsystemet til Tonstad kraftverk. Foto: Samuel Vingerhagen

Les mer i det populærvitenskapelige sammendraget som nylig ble levert med framdriftsrapport til Forskningsrådet:

(klikk på bildet nedenfor)

 

Mye av det som ikke får plass på ett A4-ark finnes på våre nettsider blant

 

Siste nytt

Norge som Europas grønne batteri – visjoner og realiteter

4 okt 2016

Sammen med Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges forskningsråd arrangerer CEDREN seminar om N... Read More..


Meld deg på CEDRENs avslutningsseminar

30 sep 2016

Velkommen til CEDREN-seminar 25. - 26. oktober i Trondheim der vi skal oppsummere åtte års forsknin... Read More..


Seminar om storskala energilagring - Status, marked og muligheter for storskala energilagring

28 sep 2016

Forskningssenteret CEDREN og Bellona arrangerte seminar om storskala energilagring - status, marked... Read More..


Forskningsnytt om balansekraft

19 sep 2016

Prosjektet HydroBalance adresserer noen nøkkelutfordringer for utviklingen av storskala balansekraf... Read More..


Mal for nye vilkårsrevisjoner?

15 sep 2016

Sira-Kvina kraftselskap (SKK) har på en proaktiv måte snudd vilkårsrevisjonsprosessen på hodet. I s... Read More..