Logo CEDREN Home Centres for Environment-friendly Energy Research (FME)
Searchleft Search
Nytt fra CEDREN

Nytt fra CEDREN

Published 28 feb 2013
Internasjonalt potensiale for CEDRENs kompetanse

Nyhetsbrev fra CEDREN:

Les om internasjonalt samarbeid med Kina, India-seminar og forskerutveksling og annet aktuelt CEDREN-stoff i vårt siste nyhetsbrev.

Se også omtale av:

  • Tre nye søknader til EnergiX og Forskningsrådet som er utarbeidet i tett samarbeid med våre brukerpartnere
  • PhD-kandidat Teklu Hailegeorgis og hans modellering av tilsig på timesbasis i HydroPEAK.
  • Mye aktivitet på brukermøter, datainnsamling, publisering og demonstrasjon
  • Kommende arrangementer, inkludert årets CEDREN seminar den 25. april i Trondheim
Last ned nyhetsbrevet (pdf)

 

Latest news

Grønn Fases energipris

21 feb 2014

Går du og bærer på spennende idéer til miljøvennlige energiløsninger? Finn en løsning for fremtiden... Read More..


Husk CEDREN Generalforsamling og seminar 24. april i NINA-huset

12 feb 2014

Generalforsamling fra kl 9. Det årlige åpne CEDREN seminaret starter kl. 10.00. Eksterne innledere o... Read More..


Designer-kraftledninger reduserer fugledød

6 feb 2014

Fugledød og kraftledninger er et evig aktuelt tema. Gode konfliktreduserende løsninger og tiltak må ... Read More..


Forskningsformidling fra SUSGRID på forskningskonferansen i Karlsrhue

20 nov 2013

11. oktober i år ble SUSGRID-prosjektet viet en hel sesjon under konferansen Energy Systems in Tran... Read More..


Logos