Nytt fra CEDREN

 Publisert 28.02.2013

Internasjonalt potensiale for CEDRENs kompetanse

Nyhetsbrev fra CEDREN:

Les om internasjonalt samarbeid med Kina, India-seminar og forskerutveksling og annet aktuelt CEDREN-stoff i vårt siste nyhetsbrev.

Se også omtale av:

  • Tre nye søknader til EnergiX og Forskningsrådet som er utarbeidet i tett samarbeid med våre brukerpartnere
  • PhD-kandidat Teklu Hailegeorgis og hans modellering av tilsig på timesbasis i HydroPEAK.
  • Mye aktivitet på brukermøter, datainnsamling, publisering og demonstrasjon
  • Kommende arrangementer, inkludert årets CEDREN seminar den 25. april i Trondheim
Last ned nyhetsbrevet (pdf)
Siste nytt

Forskningsnytt om balansekraft

19 sep 2016

Prosjektet HydroBalance adresserer noen nøkkelutfordringer for utviklingen av storskala balansekraf... Read More..


Mal for nye vilkårsrevisjoner?

15 sep 2016

Sira-Kvina kraftselskap (SKK) har på en proaktiv måte snudd vilkårsrevisjonsprosessen på hodet. I s... Read More..


Smart ombygging av fisketrapp skal gjøre det lettere for å fisken å vandre i Glomma

28 aug 2016

Glomma er Norges mest fiskerike elv med 25 ulike arter. Mange av artene svømmer oppover elva for å ... Read More..


Seminar om storskala energilagring - Status, marked og muligheter for storskala energilagring

22 aug 2016

Forskningssenteret CEDREN og Bellona inviterer til seminar om storskala energilagring - status, mar... Read More..


Mikronett i Romania

3 aug 2016

Kan mikronett brukes til skaffe elektrisitet på steder som ligger langt unna sentralnettet i Romani... Read More..