Nytt fra CEDREN

 Publisert 28.02.2013

Internasjonalt potensiale for CEDRENs kompetanse

Nyhetsbrev fra CEDREN:

Les om internasjonalt samarbeid med Kina, India-seminar og forskerutveksling og annet aktuelt CEDREN-stoff i vårt siste nyhetsbrev.

Se også omtale av:

  • Tre nye søknader til EnergiX og Forskningsrådet som er utarbeidet i tett samarbeid med våre brukerpartnere
  • PhD-kandidat Teklu Hailegeorgis og hans modellering av tilsig på timesbasis i HydroPEAK.
  • Mye aktivitet på brukermøter, datainnsamling, publisering og demonstrasjon
  • Kommende arrangementer, inkludert årets CEDREN seminar den 25. april i Trondheim
Last ned nyhetsbrevet (pdf)
Siste nytt

Norge som Europas grønne batteri – visjoner og realiteter

4 okt 2016

Sammen med Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges forskningsråd arrangerer CEDREN seminar om N... Read More..


Meld deg på CEDRENs avslutningsseminar

30 sep 2016

Velkommen til CEDREN-seminar 25. - 26. oktober i Trondheim der vi skal oppsummere åtte års forsknin... Read More..


Seminar om storskala energilagring - Status, marked og muligheter for storskala energilagring

28 sep 2016

Forskningssenteret CEDREN og Bellona arrangerte seminar om storskala energilagring - status, marked... Read More..


Forskningsnytt om balansekraft

19 sep 2016

Prosjektet HydroBalance adresserer noen nøkkelutfordringer for utviklingen av storskala balansekraf... Read More..


Mal for nye vilkårsrevisjoner?

15 sep 2016

Sira-Kvina kraftselskap (SKK) har på en proaktiv måte snudd vilkårsrevisjonsprosessen på hodet. I s... Read More..