Nytt fra CEDREN

 Publisert 28.02.2013

Internasjonalt potensiale for CEDRENs kompetanse

Nyhetsbrev fra CEDREN:

Les om internasjonalt samarbeid med Kina, India-seminar og forskerutveksling og annet aktuelt CEDREN-stoff i vårt siste nyhetsbrev.

Se også omtale av:

  • Tre nye søknader til EnergiX og Forskningsrådet som er utarbeidet i tett samarbeid med våre brukerpartnere
  • PhD-kandidat Teklu Hailegeorgis og hans modellering av tilsig på timesbasis i HydroPEAK.
  • Mye aktivitet på brukermøter, datainnsamling, publisering og demonstrasjon
  • Kommende arrangementer, inkludert årets CEDREN seminar den 25. april i Trondheim
Last ned nyhetsbrevet (pdf)
Siste nytt

Innovasjoner i CEDREN

16 jan 2017

Forskerne i CEDREN har utviklet rundt 30 innovasjoner som skal bidra til å produsere fornybar energ... Read More..


Policy brief fra CEDREN om potensialet for norsk fleksibel vannkraft når det europeiske strømmarkedet endrer seg

24 nov 2016

Forskerne i CEDREN-prosjektet HydroBalance har analysert potensialet til norsk fleksibel vannkraft ... Read More..


- Norge kan bli Europas grønne batteri

23 nov 2016

Norsk vannkraft har potensiale til å bli et grønt batteri for Europa, men det vil ta tid. Spørsmåle... Read More..


Forskningsnytt om vannforvaltning i regulerte elver

18 nov 2016

Forskningsprosjektet SusWater ser på ulike veier mot en mer omforent vannforvaltning som blir aksep... Read More..


Policy brief fra CEDREN om fleksibel energiproduksjon og lagring

9 nov 2016

Forskerne i CEDREN-prosjektet HydroBalance har analysert ikke-tekniske drivere og barrierer for å b... Read More..