Logo CEDREN Home Centres for Environment-friendly Energy Research (FME)
Searchleft Search
Nytt fra CEDREN

Nytt fra CEDREN

Published 28 feb 2013
Internasjonalt potensiale for CEDRENs kompetanse

Nyhetsbrev fra CEDREN:

Les om internasjonalt samarbeid med Kina, India-seminar og forskerutveksling og annet aktuelt CEDREN-stoff i vårt siste nyhetsbrev.

Se også omtale av:

  • Tre nye søknader til EnergiX og Forskningsrådet som er utarbeidet i tett samarbeid med våre brukerpartnere
  • PhD-kandidat Teklu Hailegeorgis og hans modellering av tilsig på timesbasis i HydroPEAK.
  • Mye aktivitet på brukermøter, datainnsamling, publisering og demonstrasjon
  • Kommende arrangementer, inkludert årets CEDREN seminar den 25. april i Trondheim
Last ned nyhetsbrevet (pdf)

 

Latest news

Hydropower giant China looks to Norway

4 jul 2014

Last week Chinese scientists visited Norway to discuss sustainable hydropower development in China ... Read More..


Laks på vandring i regulerte vassdrag

25 jun 2014

Laks og sjøørret er under press fra flere hold. Forskere melder om mer lakselus enn tidligere, og m... Read More..


På jakt etter den optimale traseen for kraftledninger

17 jun 2014

En nyutviklet metode kan bidra til økt effektivitet og færre konflikter når nye kraftledninger skal... Read More..


Ecohydraulics-konferansen vender hjem

17 jun 2014

For 20 år siden ble den første International Symposium on Ecohydraulics arrangert i Trondheim. Nå v... Read More..


Balansekraft og energilagring

16 jun 2014

Energilagring, balansekraft og sammenligning av ulike fornybare energikilder er blant temaene CEDRE... Read More..


Logos