Logo CEDREN Home Centres for Environment-friendly Energy Research (FME)
Searchleft Search
Nytt fra CEDREN

Nytt fra CEDREN

Published 28 feb 2013
Internasjonalt potensiale for CEDRENs kompetanse

Nyhetsbrev fra CEDREN:

Les om internasjonalt samarbeid med Kina, India-seminar og forskerutveksling og annet aktuelt CEDREN-stoff i vårt siste nyhetsbrev.

Se også omtale av:

  • Tre nye søknader til EnergiX og Forskningsrådet som er utarbeidet i tett samarbeid med våre brukerpartnere
  • PhD-kandidat Teklu Hailegeorgis og hans modellering av tilsig på timesbasis i HydroPEAK.
  • Mye aktivitet på brukermøter, datainnsamling, publisering og demonstrasjon
  • Kommende arrangementer, inkludert årets CEDREN seminar den 25. april i Trondheim
Last ned nyhetsbrevet (pdf)

 

Latest news

Mulig med både vindkraft og havørn

27 aug 2014

Espen Lie Dahl har tatt doktorgrad på hvordan vindkraft påvirker havørn på Smøla. Arbeidet gir nytt... Read More..


Kraftgater som elgbeite

22 aug 2014

Elgen deler ikke reinens skepsis for kraftledninger, viser det seg. Read More..


Espen Lie Dahl disputerer - havørn og vindkraft

22 aug 2014

Espen Lie Dahl disputerer 22.08 med en oppgave om hvordan havørn på Smøla har blitt påvirket av vin... Read More..


Samarbeid mellom Norsk vannkraftsenter og CEDREN

19 aug 2014

Mens den ene har hovedfokus på utdanning, har den andre fokus på forskning. Med vannkraft som felle... Read More..


PhD-student i CEDREN vant energipris

15 aug 2014

Tor Haakon Bakken ble i dag tildelt Grønn Fases energipris for sin idé om hvordan vi kan utnytte re... Read More..


Logos