Nytt fra CEDREN

 Publisert 28.02.2013

Internasjonalt potensiale for CEDRENs kompetanse

Nyhetsbrev fra CEDREN:

Les om internasjonalt samarbeid med Kina, India-seminar og forskerutveksling og annet aktuelt CEDREN-stoff i vårt siste nyhetsbrev.

Se også omtale av:

  • Tre nye søknader til EnergiX og Forskningsrådet som er utarbeidet i tett samarbeid med våre brukerpartnere
  • PhD-kandidat Teklu Hailegeorgis og hans modellering av tilsig på timesbasis i HydroPEAK.
  • Mye aktivitet på brukermøter, datainnsamling, publisering og demonstrasjon
  • Kommende arrangementer, inkludert årets CEDREN seminar den 25. april i Trondheim
Last ned nyhetsbrevet (pdf)
Siste nytt

Seminar om storskala energilagring - Status, marked og muligheter for storskala energilagring

22 aug 2016

Forskningssenteret CEDREN og Bellona inviterer til seminar om storskala energilagring - status, mar... Read More..


Mikronett i Romania

3 aug 2016

Kan mikronett brukes til skaffe elektrisitet på steder som ligger langt unna sentralnettet i Romani... Read More..


Brukermøte HydroBalance

3 aug 2016

HydroBalance inviterer til brukermøte 13. og 14. september 2016 i Trondheim. Read More..


Miljøtilpasset effektkjøring - last ned presentasjoner og bok

15 jun 2016

Forskningsprosjektet EnviPEAK i CEDREN er avsluttet. 9. juni inviterer vi brukerpartnere og andre i... Read More..


Restaurerer unikt våtmarksområde i Donau

13 jun 2016

Forskere fra NTNU, SINTEF og Norsk institutt for naturforskning (NINA) jobber sammen med rumenske k... Read More..