CEDREN

CEDREN

SusGrid news

This page contains news stories that are relevant for the SusGridproject. For a complete list of all CEDREN news go to news.
 

Tre råd for å unngå konflikter om kraftnettutbygging
 
Tre råd for å unngå konflikter om kraftnettutbygging
Etter å ha studert hva som skaper konflikter når det skal bygges nye kraftledninger, lanserer CEDREN-forskere nå et populærvitenskapelig hefte med anbefalinger for en mindre konfliktfylt nettutvikling.
 
Workshop on grid infrastructure and public acceptance in London
 
Workshop on grid infrastructure and public acceptance in London
Participants from across Europe met to discuss the challenges of gaining public consent for grid infrastructure during the workshop hosted by the University of Exeter and CEDREN in London this week.
 
Årets CEDREN-seminar:
 
Årets CEDREN-seminar:
Ny kunnskap må tas i bruk Hva skal til for at ny kunnskap blir brukt i forvaltning og næring. Innledere på dette temaet var Sigrid Hjørnegård, direktør fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge, og Jan Bråten, sjefsøkonom i Statnett.
 
Forskningsformidling fra SUSGRID på forskningskonferansen i Karlsrhue
 
Forskningsformidling fra SUSGRID på forskningskonferansen i Karlsrhue
11. oktober i år ble SUSGRID-prosjektet viet en hel sesjon under konferansen Energy Systems in Transition, i Karlsruhe i Tyskland.
 
CEDREN Nyhetsbrev nr 3, 2013
 
CEDREN Nyhetsbrev nr 3, 2013
Kraftbransjen må håndtere nye direktiver, elsertifikater og økende allmenn skepsis mot nye linje- og kraftprosjekter. Endrede rammebetingelser setter enda strengere krav til hvordan CEDREN skal bidra til å løse bransjens utfordringer.
 
Norwegian balancing power still in demand
 
Norwegian balancing power still in demand
Demand for Norwegian pumped-storage hydropower is rising. Within the next two to three decades Norway could be providing Europe with parts of the balancing power it sorely needs. The technology is available, but more study, research and development are needed.  
 
Nytt fra CEDREN
 
Nytt fra CEDREN
CEDRENs forskere har det siste året utviklet flere verktøy for energiindustrien og forvaltningen. Les mer om verktøyene og andre saker i CEDRENs nyhetsbrev.
 
Køen må bort fort
 
Køen må bort fort
NVE må legge større ressurser i å få unna den lange konsesjonskøen for småkraft. Miljø og klima må tilhensyntas når fornybar energi skal bygges ut.
 
Vi mangler en nettpolitikk
 
Vi mangler en nettpolitikk
Politiske føringer er nesten fraværende når Statnett planlegger å bygge ut Sentralnettet. Folk er generelt positive til nettutbyggingen, men vet lite om nettet og aktørene.  
 
Side 1 av 2Første   Forrige   [1]  2  Neste   Siste