EcoManage publikasjoner

Her finner du publikasjoner som er relatert til EcoManage. Trykk her for en liste over alle CEDREN-publikasjoner.

   Search     
Enter Search Value:
- without any prefix or suffix to find all records where a column contains the value you enter, e.g. Net
- with | prefix to find all records where a column starts with the value you enter, e.g. |Network
- with | suffix to find all records where a column ends with the value you enter, e.g. Network|
- with | prefix and suffix to find all records containing the value you enter exactly, e.g. |Network|

Back
Title Multikriterie-analyse av habitat - forbedringstiltak i regulerte elver - eksempel fra Mandalselva. Muligheter og utfrodringer som kompensasjonstiltak.
Publication URL Open URL Go to publication
Category Other presentation
Related to EcoManage
Keyword
Author Barton, D. m.fl.
Affiliation
Journal
Volume / Issue /
ISSN
Publication Year 2015
Publication date 12.11.2015
Pages
Book title
Place
Publisher
ISBN
Serial title; Serial No.
Congress name and place EcoManage brukermøte 2015
CEDREN deliverable nr