Forskningssenteret CEDREN og Bellona inviterer til seminar om storskala energilagring - status, marked og muligheter for storskala energilagring - 27. september 2016 i Oslo.

Her diskuterer vi status og utvikling for ulike lagringsteknologier. Seminaret åpner også for diskusjon om behov for mer forskning. Hva blir behovet for energilagring i fremtidens energisystem, og hvilke muligheter for næringsutvikling har Norge knyttet til energilagring? Kan Norge ta en sentral rolle for å bli ledende innen energilagring? 

 

10.00 Innledning:
– Behov for energilagring v/ Ånund Killingtveit, CEDREN
– Markeder og muligheter for ny norsk næringsutvikling v/ Hallstein Havåg, Bellona

10.40 Status og framtidsutsikter for energilagring
– Oversikt over teknologier og nye innovasjoner v/ Atle Harby, CEDREN
– Mekanisk lagring (pumpekraft, trykkluft, svinghjul) v/ Julie Charmasson, CEDREN
– Batterier for storskala energilagring v/ Magnus Thomassen, SINTEF
– Hydrogen og kjemisk lagring v/ Steffen Møller-Holst, SINTEF
– Vannkraft fra Norge – marked og muligheter v/ Magnus Korpås, NTNU

12.00 Lunsj serveres

12.45 Globalt energilagringsmarked – ny norsk næringsutvikling
– Case: EnergyNest v/ Christopher J Greiner, EnergyNest
– Case: BatWind v/ Sebastian Bringsværd, Statoil
– Case: Rensea og BEBA v/ Frederic Hauge, Bellona
– Case: Virtual Power Plants v/ Helga Stenseth, Statkraft

13.45 Benstrekk

14.00 Politisk diskujon: hvordan kan Norge hevde seg innen energilagring?
Et tverrpolitisk knippe Stortingsrepresentanter utfordres.

Debatten avsluttes rundt 14:30. Bli gjerne igjen for mingling og faglig diskusjon.

Kontaktperson i CEDREN: Atle Harby