HydroPEAK Publikasjoner

Her finner du publikasjoner relatert til HydroPEAK. Trykk her for en oversikt over publikasjoner fra alle CEDREN-prosjekter.


  Report

detail 13.09.2017: CEDREN Final Report Appendix Open URL
detail 08.01.2015: Fornybar energi på lag med naturen - CEDREN (Centre for Environmental Design of Renewable Energy) Open URL
detail 29.11.2011: Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk. Open URL
detail 07.06.2011: Perspectives on hydropower's role to balance non-regulated renewable power production in Northern Europe. Report on the CEDREN workshop, Düsseldorf, 15-16 December 2010
detail 23.05.2011: Developing future 20 000 MW hydro electric power in Norway - Possible concepts and need of resources
detail 20.04.2018 Sikker toveis fiskevandring forbi vannkraftverk : kunnskapsoppdatering og mønsterpraksis Open URL

  Other presentation

detail 19.01.2016: Tekniske utfordringer for mer fleksibel vannkraft. Noen utvalgte resultater fra prosjektet HydroPEAK Open URL
detail 21.01.2015: Short review of 3 PhD projects from the HydroPeak project Open URL
detail 30.10.2014: Brukermøte HYDROPEAK 30.oktober 2014 - Owerview Open URL
detail 30.10.2014: HYDROPEAK WP2 –PhD-prosjekt Open URL
detail 30.10.2014: HydroPeak-WP3: Assessing capacity mechanismsin the European power system Open URL
detail 30.10.2014: HydropeakWP5: Frequencyand loadgoverning Open URL
detail 30.10.2014: Konsekvensar av effektkjøring for vasskraft tunnelar (WP 6) Open URL
detail 30.10.2014: Design of Surge Tanks (WP 6) Open URL
detail 30.10.2014: WP 7: Physical effects of load fluctuations in rivers Open URL
detail 30.10.2014: WP8 HydroPeak Open URL
detail 30.10.2014: News – HydroPEAK meeting Oct 2014 Open URL
detail 30.10.2014: Konsekvensar av effektkjøring for vasskraft tunnelar (WP 6.1) Open URL
detail 17.06.2011: CEDREN og muligheter for interasjon av vann- og vindkraft
detail 17.06.2011: IPCC Rapport om fornybar energi (SRREN) - Sammendrag og hovedkonklusjoner
detail 26.05.2011: Pumped Storage Plants - Benefits and Challenges
detail 24.05.2011: Climate Change Impacts on Water Resources and Hydropower
detail 24.05.2011: CEDREN - A new research centre for environmental design of renewable energy. Renewable energy cooperation with focus on hydropower, energy systems and energy trade
detail 24.05.2011: Om CEDREN - Et forskningssenter for miljøvennlig energi (Behov for tunneller og fjellrom ved utbygging av 20 000 MW ny vannkraft i Norge)
detail 30.11.2010: Hydrological balance and scenarios for melting season
detail 30.11.2010: IPCCs 8th Special Report - special Report on Renewable Energy
detail 30.11.2010: Climate Change Impacts on Water Resources and Hydropower
detail 30.11.2010: Hydropower in Norway
detail 30.11.2010: Om forskningssenter CEDREN og prosjekt HydroPEAK
detail 30.11.2010: The HydroPEAK Project in CEDREN
detail 30.11.2010: "Hydropower Development" - Presentation of a book series available in Chinese
detail 30.11.2010: Elektromekaniske løsninger - har vi teknologi og kompetansemiljøer?
detail 30.11.2010: HydroPEAK WP1 Scenariostudie
detail 30.11.2010: HydroPEAK WP1 Scenariostudie
detail 30.11.2010: CEDREN and HydroPEAK
detail 30.11.2010: HydroPEAK scenario study
detail 30.11.2010: HydroPEAK WP1 Scenario study - Scenario 20 GW in 2030
detail 30.11.2010: Scenarier for norsk vannkraft i lys av økt europeisk behov for balansetjenester
detail 30.11.2010: CEDREN - Scenarier for hvordan framtidas vannkraftsystem blir i Norge og hvordan dette påvirker miljøet
detail 30.11.2010: Hvordan blir det norske vannkraftsystemet i framtida hvis Norge i 2030 skal kunne eksportere 20 GW (20 000 MW) mer balansekraft enn i dag?
detail 30.11.2010: Perspectives on hydropower's role to balance non-regulated renewable power production in Northern Europe

  Conference presentation

detail 26.06.2013: The Norwegian hydropower system – A brief introduction: Killingtveit, Ånund/NTNU. Seminar on sustainable hydropower development; Ankara; Turkey; 18th – 19 June 2013 Open URL
detail 29.08.2011: Hydropower impact on ice regime: Timalsina, NP, Stenhaug, SA, Alfredsen, K./NTNU. 18th Northern Research Basins Symposium and Workshop; Western Norway; 15-20 August 2011
detail 29.08.2011: Ice problems on hydropower and implications of climate change: Gebre, S.; Alfredsen, K./NTNU. 18th Northern Research Basins Symposium and Workshop; Western Norway; 15-20 August 2011
detail 23.08.2011: Nea-Nidelv Supersite: Killingtveit, Ånund; Bruland, Oddbjørn; Alfredsen, Knut; Konberg, Sjur;/NTNU; Statkraft; NTNU; SINTEF. 18th Northern Research Basins Symposium and Workshop; Western Norway; 15-20 August 2011
detail 23.08.2011: Snow Accumulation studies in De Geer catchment, Spitsbergen: Ånund Killingtveit/NTNU. 18th Northern Research Basins Symposium and Workshop; Western Norway; 15-20 August 2011
detail 05.01.2011: Reversible Pumped Hydro - benefits and challenges: Nielsen, T.K.; Walseth, E.C./NTNU. Renewable Energy Research Conference 2010; Trondheim; 7 - 8 June 2010
detail 05.01.2011: Hydro investment analysis under new market conditions: Doorman, Gerard/NTNU. Renewable Energy Research Conference 2010; Trondheim; 7 - 8 June 2010
detail 30.11.2010: Scenarios for hydropower development in Norway to cover peaking and load balancing needs in a European system with increasing use of non-regulated renewables: Catrinu M., Solvang E., Harby A./SINTEF Energi. Renewable Energy Research Conference 2010: Trondheim; 7 - 8 June 2010
detail 25.10.2010: Reversible Pump Turbines: Eve Cathrin Walseth/NTNU. Energilagring i vand - Stabilisering og lagring af vindenergi og anden ustabil energi i vandreservoirer

  Journal article

detail 09.08.2011: Determining minimal residual flow at waterfalls used for hydropower

  Conference paper

detail 30.11.2010: The Impacts of climate change on a Norwegian high-head hydropower plant: Chernet, H.H.; Alfredsen, K.; Killingtveit, Å./NTNU. Renewable Energy Research Conference 2010; Trondheim; 7 - 8 June 2010
detail 30.11.2010: A Procedure for Assessing Climate Change Impacts on Hydropower: Hamududu; B.; Jjunju, E.; Killingtveit, Å.; Alfredsen, K./NTNU. Renewable Energy Research Conference 2010; Trondheim; 7 - 8 June 2010
detail 30.11.2010: Estimating effects of climate change on global hydropower production: Hamududu; B.; Killingtveit, Å./NTNU. Hydropower'10 6th International Conference on Hydropower; Tromsø; 1 - 3 February 2010
detail 30.11.2010: Optimal layout of a hydropower system in Ullsfjord, Troms, considering climate changes in future power market: Jerkø, J.; Killingtveit, Å./NTNU. Hydropower'10 6th International Conference on Hydropower; Tromsø; 1 - 3 February 2010
detail 30.11.2010: Impact of climate change on hydropower: Killingtveit, Å./NTNU. Developing sustainable energy for the future. R&D collaboration for new energy solution; EXPO 2010; Changhai; 21-22 May 2010

  Project memo

detail 23.05.2011: Perspectives on hydropower's role to balance non-regulated renewable power production in Northern Europe
detail 23.05.2011: Balansekraft - økning av effekt fra norsk vannkraft - forvaltningsmessige utfordringer

  Conference poster

detail 24.05.2011: Distributed modelling of catchment hydrology using radar derived precipitation: Abdella, Yisak Sultan; Engeland, Kolbjørn; Lepioufle, Jean-Marie; Alfredsen, Knut/SINTEF, NTNU. European Geosciences Union General Assembly 2011; Vienna, Austria;3-8 April 2011
detail 30.11.2010: Comparison of Evaoptranspiration derived from GCM Latent heat flux with that from land-use characteristics and meteorological records: Jjunju; E.; Killingtveit, Å.; Alfredsen, K./NTNU. Renewable Energy Research Conference 2010; Trondheim; 7 - 8 June 2010

  Master Thesis

detail 29.08.2011: Modelling of ice conditions in the River Orkla