CEDREN invites to an open PhD / Post Doc mini-seminar.

The mini-seminar takes place at Institutt for vann‐ og miljøteknikk, NTNU S.P. Andersens veg 5, Trondheim 25 October 13.00 - 17.00.

Se the programme here.