Et viktig tema for samlingen er hvordan vi skal konkretisere siste avsluttende arbeidspakke WP 6 som er knyttet til hvordan vi kan etablere et mer bærekraftig nettutviklingsregime. Dette vil bygge på faglige funn i prosjektets arbeidspakker 1 – 5.

Ytterligere info oppdateres etter hvert

Kontaktperson Audun Ruud: Audun.Ruud@sintef.no