Høgskolen i Lillehammer, Østlandsforskning, Norsk institutt for naturforskning, Glommens og Laagens Brukseierforening, Eidsiva og Energisenteret arrangerer ifm Forskningsdagene 2011 en konferanse på Norsk Vegmuseum, Hunderfossen den 22. september om energiproduksjon i Innlandet.

Mer informasjon og påmelding (frist 14. september) på www.nina.no