Trondheim kl 10.00 til kl 16.00

Møtet blir avholdt i Direktoratet for Naturforvaltning (DN) sine lokaler på Tungasletta 2.

Tema for møtet:
1. Nye forskningsfunn i EnviPEAK
2. Hvordan sette restriksjoner som balanserer kravene til et godt vassdragsmiljø og regulantenes ønske om effektkjøring?

Kontaktperson i CEDREN: Tor Haakon Bakken, SINTEF

Download programme.