Filmpremiere!

 Publisert 20.08.2015

ConSite er et verktøy som skal sørge for bedre løsninger og færre konflikter når alt fra veier til vindkraftanlegg skal bygges. Lær mer i denne animasjonsfilmen!

ConSite er et verktøy som kombinerer GIS og dialog med berørte parter for å finne den mest optimale plasseringen av større infrastruktur – slik som f.eks. kraftledninger, vindkraftanlegg eller oppdrettsanlegg. Navnet står for consensus based siting – eller sagt på norsk; konsensusbasert lokalisering.

 

Verktøyet ConSite kan brukes til å finne optimal plassering av alt fra kraftledninger til vindparker. Se filmen her.

–    Helt kort sagt er det et verktøy som sørger for at alle relevante argumenter tas med i vurderingen når større infrastruktur skal bygges. ConSite sørger for en mer åpen og demokratisk prosess, og kan slikt sett dempe konfliktene som ofte ledsager større utbygginger.  

Det forklarer prosjektleder Frank Hanssen ved NINA.

 

Anvendelig

Verktøyet ble i utgangspunktet ble utviklet for kraftbransjen gjennom CEDREN-prosjektet OPTIPOL, for å håndtere utfordringer knyttet til utbygging av strømnettet.

–    Det er et stort dugnadsarbeid som ligger bak utviklingen av ConSite, med samarbeid med en rekke aktører fra både industrien, ulike forvaltningsorgan og frivillige organisasjoner, og det tror jeg er en stor fordel. Dette er et verktøy som har sin forankring i mange ulike miljøer.

NINA arbeider nå med å videreutvikle ConSite for bruk av vindkraftindustrien i Litauen. Hanssen tror ikke det stopper der.

–    Dette verktøyet åpner for en helt ny måte å planlegge på. Metoden er så fleksibel at den kan brukes til alle typer arealkrevende utbygginger – alt fra vindkraftanlegg til fiskeoppdrettsanlegg. Med ConSite finner man den beste plasseringen, samtidig som en nå kan få til en mer demokratisk, etterprøvbar og kostnadseffektiv prosess.

Hvis du er i Trondheim og vil lære mer om ConSite holder Frank Hanssen foredrag om verktøyet på AquaNor torsdag 20.8 kl. 12.00-13.00 på møterom A3.

Kontakt: Frank Hanssen og Roel May

 

Latest news

Water reservoirs save lives and create value

21 Mar 2017

While there is considerable opposition to dams and reservoirs in the Western world, reservoirs buil... Read More..


Environmental design in three minutes

8 Dec 2016

The concept of environmental design in regulated salmon rivers describes how to evaluate, develop a... Read More..


Three new policy briefs from the HydroBalance research project

25 Nov 2016

CEDREN has issued three policy briefs that synthesize findings of the HydroBalance research project... Read More..


HydroBalance User Meeting 2016

7 Jul 2016

HydroBalance user partners are invited to the third annual user meeting in Trondheim 13th - 14th Se... Read More..


Microgrids to electrify remote off grid areas

2 Jul 2016

Can microgrids be a way to electrify remote off grid areas? An EEA-funded project with Norwegian an... Read More..