Nye publikasjoner fra SusWater

 Publisert 22.01.2018

To nye policy brief og en ny rapport fra SusWater tar for seg metoder for nyttevurdering av interesser og aktiviteter i regulerte vassdrag, samt miljøforbedring gjennom revisjon av konsesjonsvilkår.

Den nye SusWater-rapporten "Metoder for nyttevurdering av interesser og aktiviteter i regulerte vassdrag" bidrar med en oversikt og en gjennomgang av ulike metoder for å dokumentere nytte av aktiviteter, opplevelser og interesser i vassdrag regulert for kraftproduksjon. Den fokuser også på nyttevurdering av goder fra økosystemtjenester. Funnene er oppsummert i et policy brief med samme navn. 

Nylig ble også et policy brief med tittelen "Environmental improvement through revision of terms of hydropower licences" publisert. Forskerne har undersøkt gjennomførte vilkårsrevisjoner for å gi en oversikt over prosessene og resultatene, og gir en oppsummering av funnene her.

Latest news

Water reservoirs save lives and create value

21 Mar 2017

While there is considerable opposition to dams and reservoirs in the Western world, reservoirs buil... Read More..


Environmental design in three minutes

8 Dec 2016

The concept of environmental design in regulated salmon rivers describes how to evaluate, develop a... Read More..


Three new policy briefs from the HydroBalance research project

25 Nov 2016

CEDREN has issued three policy briefs that synthesize findings of the HydroBalance research project... Read More..


HydroBalance User Meeting 2016

7 Jul 2016

HydroBalance user partners are invited to the third annual user meeting in Trondheim 13th - 14th Se... Read More..


Microgrids to electrify remote off grid areas

2 Jul 2016

Can microgrids be a way to electrify remote off grid areas? An EEA-funded project with Norwegian an... Read More..