SafePass news

This page contains news stories that are relevant for the SafePass project. For a complete list of all CEDREN news go to news.

Ny håndbok for bedre fysisk vannmiljø

29.09.2017
Med dagens kunnskap kan vi utforme elvene våre slik at fisk får gode livsvilkår. En ny håndbok fra prosjektet SusWater viser hvordan.
Les mer..

Går det an å produsere lønnsom vannkraft og samtidig ta hensyn til naturen?

16.02.2017
Ja, det er mulig. Med god miljødesign er det mulig å finne løsninger som er gode både for miljøet og for kraftproduksjon.
Les mer..

Smart ombygging av fisketrapp skal gjøre det lettere for å fisken å vandre i Glomma

28.08.2016
Glomma er Norges mest fiskerike elv med 25 ulike arter. Mange av artene svømmer oppover elva for å gyte. Problemet er at de ikke er like flinke som laksen til å hoppe. Dermed har de problemer med å bruke de mange lakset...
Les mer..

Skal følge fiskens svømmeruter i Orkla

25.04.2016
Forskere i CEDREN skal sammen med europeiske kolleger følge 100 laksesmolt og 50 støinger i elven Orkla i Sør-Trøndelag for se hvilke svømmeruter de tar. Resultatene skal brukes som grunnlag for å gjøre det lettere for ...
Les mer..

Skal hjelpe fisken med å unngå kraftturbinene

23.02.2016
Å geleide fisk trygt forbi kraftverk krever kunnskap fra mange fagfelt. Ett av de nyeste tilskuddene i CEDRENs forskerteam er nærmest et tverrfaglig team i seg selv.
Les mer..

Kvina-utvidelse ett skritt nærmere realisering

01.12.2015
Hvis vannkraftutvidelsene i Kvina blir realisert, vil den ekstra produksjonen av fornybar energi tilsvare en middels stor vindpark. Samtidig kan Kvina igjen bli ei lakseelv med historisk sus.
Les mer..

CEDREN får finansiering av to nye prosjekter gjennom EnergiX

19.12.2014
Etter ja fra forskningsrådet til prosjektene SafePass og SusWater, blir det stor satsing på både fiskevandringer og vannforvaltning i regulerte elver framover.
Les mer..