EnviPeak Publications

This page lists all publications related to EnviPEAK projects. For a list of all CEDREN publications follow this link.


  Other presentation

detail 19/01/2016: Virkninger av fleksibel kraftverksdrift og effektkjøring i kraftverk med utløp til elv. Hjelpemiddel for identifisering av påvirkning og løsninger fra prosjektet EnviPEAK Open URL
detail 15/04/2015: Effektkjøring og miljøvirkninger Open URL
detail 15/04/2015: Grønt, gult eller rødt lys for effektkjøring i elver? Open URL
detail 21/01/2015: Grønt, rødt eller gult lys for effektkjøring i elver? Open URL
detail 19/05/2011: EnviPEAK - Daleelva as Research River
detail 16/05/2011: Norwegian perspectives on development of renewable energy and environmental impacts
detail 16/05/2011: Scenarier for økt effektkjøring av vannkraftverk - Hvordan håndtere miljøvirkningene?
detail 16/05/2011: Norwegian perspectives on development of renewable energy and environmental impacts
detail 16/05/2011: Environmental impacts of pumped storage hydropower plants -Norwegian perspectives
detail 16/05/2011: EUs vanndirektiv og bruk av modeller på ferskvann
detail 24/03/2011: Methodologies to predict stranding potential during hydropeaking operations
detail 11/11/2010: Dynamics of flooding and dewatering during hydropeaking
detail 11/11/2010: Dynamics of flooding and dewatering during hydropeaking: Overview of a Research Plan
detail 11/11/2010: The use of laser scanner in riverine environments
detail 11/11/2010: The effect of water power plant operations on otter & mink
detail 11/11/2010: ENVIPEAK - Environmental impacts of hydro-peaking
detail 11/11/2010: Ny satsing på FoU for energibransjen
detail 11/11/2010: EnviPEAK - Miljøvirkninger av effektkjøring av kraftverk
detail 11/11/2010: Samspillet vannkraft og miljø: Hva vet vi og hvilken kunnskapsutvikling foregår?
detail 11/11/2010: ENVIPEAK - Environmental impacts of hydro-peaking
detail 11/11/2010: ENVIPEAK - Environmental impacts of hydro-peaking
detail 11/11/2010: Centre for environmental design of renewable energy - CEDREN / EnviPEAK - A European Project on Environmental Impacts of Hydropeaking
detail 11/11/2010: Sustainable hydropower development - methods, models, protocols
detail 11/11/2010: EnviPEAK - Impacts on physical and biological processes in rivers
detail 11/11/2010: Sustainable hydropower development - methods, models, protocols
detail 11/11/2010: Physical and biological measurements and results from study sites in EnviPEAK
detail 11/11/2010: What is Hydropeaking?
detail 25/10/2010: Hydropeaking, environmental impacts and mitigation in Germany and Switzerland

  Report

detail 08/01/2015: Fornybar energi på lag med naturen - CEDREN (Centre for Environmental Design of Renewable Energy) Open URL
detail 05/10/2012: Modeling operation of a pumped-storage plant in Lake Suldalsvatn Open URL
detail 02/10/2012: Mitigation Measures Against Hydropeaking effects Open URL
detail 17/09/2012: Hydropeaking at Tonstad power plant in Norway Modelled effects on currents, temperatures and ice cover Open URL
detail 01/06/2011: EUs Vanndirektiv og bruk av modeller Open URL
detail 16/05/2011: Vurderinger av vanntemperatur i Aurlandsvassdraget i perioden 2004-2006 og 2010 Open URL
detail 14/05/2012 Merking av oter i innlandet i Norge - et pilotstudium Open URL
detail 09/10/2012 Setting environmental flows in regulated rivers Open URL

  Journal article

detail 07/08/2014: Response of fish communities to hydrological and morphological alterations in hydropeaking rivers of Austria Open URL
detail 01/08/2014: Seasonal effects of hydropeaking on growth, energetics and movement of juvenile Atlantic Salmon (Salmo salar) Open URL
detail 13/02/2013: Distribution and patterns of spread of recolonising Eurasian beavers (Castor fiber Linnaeus 1758) in fragmented habitat, Agdenes peninsula, Norway. Open URL
detail 29/09/2011: Restoration of Spawning Habitats of Brown Trout (Salmo trutta) in a Regulated Chalk Stream Open URL
detail 25/11/2010: Deep habitats are important for juvenile Atlantic salmon Salmo salar L. in large rivers
detail 12/03/2014 Selective segregation in intraspecific competition between juvenile Atlantic salmon (Salmo salar) and brown trout (Salmo trutta). Open URL
detail 19/05/2014 Strategic and temporal substitution among anglers and white-water kayakers: The case of an urban regulated river Open URL
detail 19/05/2014 Experiences from the use of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) for River Bathymetry Modelling in Norway
detail 19/05/2014 A computational tool for the characterisation of rapid fluctuations in flow and stage in rivers caused by hydropeaking Open URL
detail 19/05/2014 A cost-effective approach to predict dynamic variation of mesohabitats at the river scale in Norwegian systems.
detail 19/05/2014 Performance of a one-dimensional hydraulic model for the calculation of stranding areas in hydropeaking rivers. River Research and Applications. Open URL

  Conference presentation

detail 26/06/2013: Environmental impacts assessment in regulated rivers - Experiences from Norwegian and international studies: Bakken, Tor Haakon/NTNU; SINTEF Energi AS. Seminar on sustainable hydropower development ; Ankara; Turkey; 18 – 19 June 2013 Open URL
detail 24/09/2012: Size dependent habitat selection in juvenile Atlantic salmon.: Michael Puffer, Ole Kristian Berg, Frøydis Bolme Hamnes, Vidar Bentsen, Wouter Koch, Torbjørn Forseth, Sigurd Einum. /. Ecohydraulics 2012 in Vienna (Austria)
detail 24/03/2012: Density dependent habitat selection in juvenile Atlantic salmon.: Michael Puffer, Ole Kristian Berg, Frøydis Bolme Hamnes, Vidar Bentsen, Wouter Koch , Torbjørn Forseth, Sigurd Einum./. NoWPaS workshop in Sletvik (Norway)
detail 16/02/2012: Density dependent habitat selection in juvenile Atlantic salmon.: Michael Puffer, Ole Kristian Berg, Frøydis Bolme Hamnes, Vidar Bentsen, Wouter Koch , Torbjørn Forseth, Sigurd Einum./. Fiskesymposium Bergen (Norway)
detail 29/08/2011: Testing the accuracy of a 1D hydraulic model for the simulation of stranding areas during hydropeaking: Casas-Mulet, R., Alfredsen, K., Rüther, N., Boissy, T., Sundt, H./NTNU, SINTEF. 2nd Biennial Symposium of the International Society for River Science ISRS; Berlin, Germany; 8-12 August 2011
detail 19/05/2011: A method to analyse characteristics of rapid fluctuations of flow and stage in rivers in consequence of hydropeaking: Julian Sauterleute, Julie Charmasson, Tor Haakon Bakken, Atle Harby/SINTEF. 2nd Biennial Symposium of the International Society for River Science ISRS; Berlin, Germany; 8-12 August 2011
detail 16/05/2011: Study of hydraulic processes and eco-system responses during hydro-peaking events in a cold climate basin: Tor Haakon Bakken; Håkon Sundt; Julian Sauterleute; Atle Harby/SINTEF. ISRS International Conference; Berlin; 8-12 August 2011
detail 18/03/2011: Long time consequences of stranding on Atlantic salmon parr during winter: Michael Puffer; Ole Kristian Berg; Sigurd Einum; Svein Jakob Saltveit; Nils A. Hvidsten; Torbjørn Forseth/NTNU, UiO; NINA. NoWPaS 2011; Gotein-Libarrenx, France; 17-20 March 2011
detail 18/03/2011: Physical processes, hydropower operation and scale integration for the prediction of stranding potential in rivers: Casas-Mulet, Roser; Alfredsen, Knut; Rüther, Nils; King, Tyler/NTNU. NoWPaS 2011; Gotein-Libarrenx, France; 17-20 March 2011
detail 11/11/2010: Assessment of the river ice conditions in Lundesokna, a small hydropeaked river in central Norway: Sundt, H.; Bakken, T. H./SINTEF Energi AS. Renewable Energy Research Conference 2010; Trondheim; 7 - 8 June 2010
detail 11/11/2010: Assessment of small versus large hydro-power developments - A Norwegian case study: Bakken, T.H.; Harby, A./SINTEF Energi AS. Renewable Energy Research Conference 2010; Trondheim; 7 - 8 June 2010
detail 11/11/2010: Assessing the impact of hydropower and climate change on the fish fauna in Alpine rivers: Melcher, A.; Unfer, G.; Schmutz, S./SINTEF Energi AS. Renewable Energy Research Conference 2010; Trondheim; 7 - 8 June 2010
detail 11/11/2010: The Effects of Rapid Flow Variation on Benthic Macroinvertebrates in Norwegian Rivers: Zakowski, T.; Petrin, Z.; Merigoux, S.; Arnekleiv, J.V.; Schneider, M./NTNU; NINA. 8th International Symposium on Ecohydraulics 2010; Seoul, Korea; 12 - 16 September 2010
detail 11/11/2010: Environmental Impacts of Artificial Flow Fluctuations. Overview and Examples: Harby, A./SINTEF Energi AS. 8th International Symposium on Ecohydraulics 2010; Seoul, Korea; 12 - 16 September 2010
detail 11/11/2010: Modelling Stranding Risk of Fish in a Norwegian Regulated River with Fluctuating Flow: Sauterleute, J.; Noack, M.; Harby, A.; Stickler, M./SINTEF Energi AS; University Stuttgart; Statkraft. 8th International Symposium on Ecohydraulics 2010; Seoul, Korea; 12 - 16 September 2010
detail 29/10/2010: Methodologies to predict stranding potential during hydropeaking operations: Casas-Mulet, R.; Alfredsen, K.; Ruther, N.; Bakken, T.H.; Killingtveit. Å./NTNU; SINTEF Energi AS. 8th International Symposium on Ecohydraulics 2010; Seoul, Korea; 12 - 16 September 2010
detail 25/10/2010: Simulation of stranding risk of juvenile fish due to hydropeaking using the habitat model CASiMiR: Noack, M.; Schneider, M.; Wieprecht, S./Universität Stuttgart. Renewable Energy Research Conference 2010; Trondheim; 7 - 8 June 2010
detail 25/10/2010: Interactions between river morphology and stranding risk due to hydropeaking for juvenile European grayling: Wieprecht, S.; Thutan, J.; Noack, M.; Schneider, M./Universität Stuttgart. 8th International Symposium on Ecohydraulics 2010; Seoul, Korea; 12 - 16 September 2010
detail 25/10/2010: Automating River Rehabilitation Measure Design Considering Ecological and Economic Constraints: Thutan, J.; Wieprecht, S.; Schneider, M./Universität Stuttgart. 8th International Symposium on Ecohydraulics 2010; Seoul, Korea; 12 - 16 September 2010
detail 25/10/2010: Review on impacts of artificial rapid and frequent flow changes on salmonids in fast flowing waters: Puffer, M.; Berg, O.K./NTNU. 8th International Symposium on Ecohydraulics 2010; Seoul, Korea; 12 - 16 September 2010
detail 22/11/2013 Survival of eggs of Atlantic salmon (Salmo salar) in gravel in a drawdown zone in a Norwegian regulated river influenced by groundwater: Saltveit, S. A., Alfredsen, K., Brabrand, Å. & Casas-Mulet, R./. Beijing Open URL

  Master Thesis

detail 12/06/2013: Size dependent habitat use of brown trout (Salmo trutta L.) in an artificial river. Open URL
detail 26/04/2013: Reaksjoner på effektkjøring blant laksefiskere i Nidelva i Trondheim Open URL
detail 23/11/2011: Density-dependent micro-habitat selection of Atlantic salmon (Salmo salar L.) parr in winter. Open URL
detail 29/08/2011: Hvilke innvirkninger har effektkjøring på økologiske prosesser i tre norske elver?
detail 29/08/2011: Density dependent habitat use of Atlantic salmon, Salmo salar L. - stranding in hydropower rivers
detail 29/08/2011: Size-dependent habitat use in juvenile Atlantic salmon (Salmo salar L.)
detail 30/11/2010: An approach to link shelter abundance and grain size distribution for the assessment of sediment quality for juvenile Atlantic Salmon
detail 24/11/2010: To assess environmental impacts of hydropower-induced frequent stream variations
detail 25/02/2013 Thermal implications of hydropeaking activity in regulated arctic rivers Open URL

  Conference paper

detail 01/12/2010: Dynamics of dewatering and flooding during hydropeaking: Casas-Mulet, R.; Alfredsen, K.; Ruther, N.; Bakken, T.H./NTNU, SINTEF. 8th International Symposium on Ecohydraulics 2010; Seoul, Korea; 12 - 16 September 2010
detail 30/11/2010: The Effects of Rapid Flow Variation on Benthic Macroinvertebrates in Norwegian Rivers: Zakowski, T.; Petrin, Z.; Merigoux, S.; Arnekleiv, J.V.; Schneider, M./. 8th International Symposium on Ecohydraulics 2010; Seoul, Korea; 12 - 16 September 2010
detail 30/11/2010: Environmental Impacts of Artificial Flow Fluctuations. Overview and Examples: Harby, Atle et. al./. 8th International Symposium on Ecohydraulics 2010; Seoul, Korea; 12 - 16 September 2010
detail 11/11/2010: Methodologies for combining a hydropower production model with 1D and 3D hydraulic models in order to predict stranding potential: Casas-Mulet, R.; Alfredsen, K.; Ruther, N.; Killingtveit, Å.; Bakken, T.H./NTNU, SINTEF. 8th International Symposium on Ecohydraulics 2010; Seoul, Korea; 12 - 16 September 2010
detail 11/11/2010: Simulation of stranding risk of juvenile fish due to hydropeaking using the habitat model CASiMiR: Noack, M.; Schneider, M.; Wieprecht, S./Universität Stuttgart. Renewable Energy Research Conference 2010; Trondheim; 7 - 8 June 2010
detail 11/11/2010: Interactions between river morphology and stranding risk due to hydropeaking for juvenile European grayling: Wieprecht, S.; Thutan, J.; Noack, M.; Schneider, M./Universität Stuttgart. 8th International Symposium on Ecohydraulics 2010; Seoul, Korea; 12 - 16 September 2010
detail 11/11/2010: Automating River Rehabilitation Measure Design Considering Ecological and Economic Constraints: Thutan, J.; Wieprecht, S.; Schneider, M./Universität Stuttgart. 8th International Symposium on Ecohydraulics 2010; Seoul, Korea; 12 - 16 September 2010
detail 11/11/2010: Review on impacts of artificial rapid and frequent flow changes on salmonids in fast flowing waters: Puffer, M.; Berg, O./NTNU. 8th International Symposium on Ecohydraulics 2010; Seoul, Korea; 12 - 16 September 2010
detail 01/11/2010: Modelling Stranding Risk of Fish in a Norwegian Regulated River with Fluctuating Flow: Sauterleute, J.; Noack, M.; Harby, A.; Stickler, M./SINTEF Energi AS; University Stuttgart; Statkraft. 8th International Symposium on Ecohydraulics 2010; Seoul, Korea; 12 - 16 September 2010

  Project memo

detail 19/05/2011: Embeddedness, shelter and grain size distribution - Results from literature review and field study in EnviPEAK sub-project A2 - Hydro-Morphological Changes
detail 18/11/2010: Overview of Temperature Models

  Conference poster

detail 02/05/2011: Implementation of natural vegetation into 3D hydrodynamic models for flow and sediment transport: Zinke, Peggy/SINTEF. European Geosciences Union General Assembly 2011; Vienna, Austria;3-8 April 2011
detail 11/11/2010: Assessing the Water Temperature Variations and Ice Conditions in Lundesokna: A Norwegian case study: Degouy, C.; Bakken, T.H./SINTEF Energi AS. Renewable Energy Research Conference 2010; Trondheim; 7 - 8 June 2010
detail 11/11/2010: A link between biological embeddedness factors and grain size distribution for the evaluation of habitat quality of juvenile salmon: Jocham, S.; Bakken, T.H./SINTEF Energi AS. Renewable Energy Research Conference 2010; Trondheim; 7 - 8 June 2010