SusWater publications

This page lists all publications related to SusWater projects. For a list of all CEDREN publications follow this link.


  Journal article

detail 17/05/2019: Decision making for sustainable natural resource management under political constraints - the case of revising hydropower licenses in Norwegian watercourses Open URL
detail 20/03/2019: Hva kan vi lære fra gjennomførte vilkårsrevisjoner av vannkraftkonsesjoner i Norge? Open URL
detail 01/06/2018: Hvordan kan regulerte vassdrag tilrettelegges for flerbruk? Et studie av vassdragsfunksjoner og brukerpreferanser Open URL
detail 18/07/2017: Whose Hydropower? From Conflictual Management into an Era of Reconciling Environmental Concerns; A Retake of Hydropower Governance towards Win-Win Solutions? Open URL

  Project memo

detail 05/11/2018: Sosio-økonomiske indikatorer for nyttevurdering i regulerte vassdrag Open URL
detail 18/04/2018: Hydropower and water management in Austria - What is the current status of implementing the EU Water Framework Directive? Open URL
detail 22/01/2018: Policy brief: Metoder for nyttevurdering av interesser og aktiviteter i regulerte vassdrag Open URL
detail 29/12/2017: Policy brief: Environmental improvement through revision of terms of hydropower licences Open URL
detail 12/09/2017: Policy brief: Vannforvaltningsplaner i Norge – opp som en løve, ned som en skinnfell? Open URL
detail 08/12/2016: Overview of existing studies and concepts and suggestion of relevant biophysical indicators Open URL
detail 08/12/2016: Overview of existing studies and concepts and suggestion of relevant biophysical indicators - APPENDIX Open URL
detail 14/12/2017 Policy brief: Whose hydropower? From Conflictual Management into an Era of Reconciling Environmental Concerns through Win-Win governance? Open URL

  Report

detail 18/12/2017: Metoder for nyttevurdering av interesser og aktiviteter i regulerte vassdrag Open URL
detail 11/09/2017: Vannforvaltningsplaner i Norge – opp som en løve, ned som en skinnfell? En dokumentanalyse av planprosessen i regulerte vassdrag som følge av regjeringens godkjenninger i 2016 Open URL
detail 14/12/2017 Swedish hydropower and the EU Water Framework Directive Open URL

  Conference presentation

detail 18/10/2017: Et planfaglig skråblikk på hva som skjedde med vannkraft i vannforvaltningsplanene: Ruud, A./NINA. Open URL

  Other presentation

detail 01/12/2017: Kanskje et kjempeløft for vannmiljøet, men et kjempeløft for planlegging? Open URL
detail 19/01/2016: SusWater – nytt prosjekt med fokus på regulatoriske forhold rundt Vannforskriften der også tema som brukerinteresser og metoder for å vurdere miljøvirkninger inngår Open URL