CEDREN nyheter

Ny håndbok for bedre fysisk vannmiljø
29. september 2017

Med dagens kunnskap kan vi utforme elvene våre slik at fisk får gode livsvilkår. En ny håndbok fra prosjektet SusWater viser hvordan.

Går det an å produsere lønnsom vannkraft og samtidig ta hensyn til naturen?
16. februar 2017

Ja, det er mulig. Med god miljødesign er det mulig å finne løsninger som er gode både for miljøet og for kraftproduksjon.

Smart ombygging av fisketrapp skal gjøre det lettere for å fisken å vandre i Glomma
28. august 2016

Glomma er Norges mest fiskerike elv med 25 ulike arter. Mange av artene svømmer oppover elva for å gyte. Problemet er at de ikke er like flinke som laksen til å hoppe. Dermed har de problemer med å bruke de mange laksetrappene i elva. Forskning i CEDREN viser at en enkel ombygging av laksetrappene kan være løsningen.

Skal følge fiskens svømmeruter i Orkla
25. april 2016

Forskere i CEDREN skal sammen med europeiske kolleger følge 100 laksesmolt og 50 støinger i elven Orkla i Sør-Trøndelag for se hvilke svømmeruter de tar. Resultatene skal brukes som grunnlag for å gjøre det lettere for fisken å komme trygt forbi kraftverket.

Skal hjelpe fisken med å unngå kraftturbinene
23. februar 2016

Å geleide fisk trygt forbi kraftverk krever kunnskap fra mange fagfelt. Ett av de nyeste tilskuddene i CEDRENs forskerteam er nærmest et tverrfaglig team i seg selv.

Nyhetsarkiv

Archive