CEDREN nyheter

Sosio-økonomiske indikatorer for nyttevurdering i regulerte vassdrag
23. november 2018

En ny oppsummering fra prosjektet SusWater bidrar til å finne gode indikatorer som grunnlag for nyttevurdering i regulerte vassdrag.

Nye publikasjoner fra SusWater
22. januar 2018

To nye policy brief og en ny rapport fra SusWater tar for seg metoder for nyttevurdering av interesser og aktiviteter i regulerte vassdrag, samt miljøforbedring gjennom revisjon av konsesjonsvilkår.

Vellykket brukermøte
14. desember 2017

Nå er presentasjonene fra SusWater sitt brukermøte 5.desember tilgjengelig på nett.

 Ny rapport om svensk iverksetting av EUs vanndirektiv
14. desember 2017

En ny rapport drøfter hvordan Sverige arbeider med miljøforbedringer i svensk vannkraft for å oppfylle kravene i EUs vanndirektiv.

SusWater brukermøte 5.12
27. november 2017

SusWater inviterer til brukermøte på Gardermoen 5.12.

Nyhetsarkiv

Archive