CEDREN Nyheter

Miljøtilpasset effektkjøring - last ned presentasjoner og bok

15.06.2016
Forskningsprosjektet EnviPEAK i CEDREN er avsluttet. 9. juni inviterer vi brukerpartnere og andre interesserte til seminar for å presentere resultater fra EnviPEAK og for å overrekke boken om miljøtilpasset effektkjørin...
Les mer..

Restaurerer unikt våtmarksområde i Donau

13.06.2016
Forskere fra NTNU, SINTEF og Norsk institutt for naturforskning (NINA) jobber sammen med rumenske kolleger for å restaurere et unikt våtmarksområde i Donau-deltaet i Romania. CEDREN bidrar med kunnskap og erfaringer.
Les mer..

Verktøy for miljøtilpasset effektkjøring av vannkraftverk

09.06.2016
Effektkjøring er en type drift av vannkraftverkene som medfører raske endringer i vannføring og vannstand. Forskning i CEDREN viser at det er mulig å effektkjøre vannkraftverk og samtidig å opprettholde livet i elven, d...
Les mer..

Velkommen til generalforsamling i CEDREN

26.05.2016
CEDREN generalforsamling 2016 avholdes torsdag 26. mai klokken 16.00 på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo.
Les mer..

Nyhetsbrev fra CEDREN

Last ned boken Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri

CEDREN har utviklet et verktøy som skal hjelpe forvaltning og industri til å drive miljøtilpasset effektkjøring.

 

Les årsrapport for CEDREN 2015

 

 

Last ned Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag

Boka tar for seg hvordan man utreder, utvikler og gjennomfører tiltak som bedrer forholdene for laks samtidig som man tar hensyn til kraftproduksjon.