CEDREN Nyheter

Ny ProdRisk-programvare tilgjengelig for brukerpartnerne i CEDREN som også har ProdRisk

02.03.2017
Flermarkedstilpasning i ProdRisk er en ny metode for å analysere inntekt og drift fra vannkraft, når det finnes flere typer kraftmarkeder. Forskerne har nå utviklet en prototyp som er tilgjengelig for brukerpartnerne i ...
Les mer..

Vannmagasin redder liv og sikrer verdier

20.02.2017
Det er stor motstand mot demninger og vannmagasin i den vestlige verden, men de redder liv og sikrer verdier når vannet uteblir.
Les mer..

Går det an å produsere lønnsom vannkraft og samtidig ta hensyn til naturen?

16.02.2017
Ja, det er mulig. Med god miljødesign er det mulig å finne løsninger som er gode både for miljøet og for kraftproduksjon.
Les mer..

Innovasjoner i CEDREN

16.01.2017
Forskerne i CEDREN har utviklet rundt 30 innovasjoner som skal bidra til å produsere fornybar energi på lag med naturen. Se oversikten og last ned faktaark.
Les mer..

Nyhetsbrev fra CEDREN
Kommende arrangementer

Last ned og bestill bøker

Last ned CEDREN-bøker som pdf-filer under, eller bestill tryktd versjoner gratis, e-post til kommunikasjonsansvarlig Astrid Bjerkås

Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri

 

 

 

 

Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag

 

 

 

Dyreliv og kraftledninger - miljø- og forsyningsmessige utfordringer

 

 

 

 

 

Landbasert vindkraft - utfordringer for fugl, flaggermus og rein

NINA Temahefte 66 Landbasert vindkraft - utfordringer for fugl, flaggermus og rein

 

 

 

 

 

Økt samfunnsaksept for fornybar energi - Hvordan redusere konflikter under planlegging, utbygging og drift

NINA Temahefte 68 Økt samfunnsaksept for fornybar energi - Hvordan redusere konflikter under planlegging, utbygging og drift