CEDREN Nyheter

Seminar om storskala energilagring - Status, marked og muligheter for storskala energilagring

28.09.2016
Forskningssenteret CEDREN og Bellona arrangerte seminar om storskala energilagring - status, marked og muligheter for storskala energilagring - 27. september 2016 i Oslo. Last ned presentasjoner fra seminaret.
Les mer..

Forskningsnytt om balansekraft

19.09.2016
Prosjektet HydroBalance adresserer noen nøkkelutfordringer for utviklingen av storskala balansekraft og energilagring fra norsk vannkraft. Last ned presentasjonene fra årets brukermøte for siste nytt fra prosjektet.
Les mer..

Mal for nye vilkårsrevisjoner?

15.09.2016
Sira-Kvina kraftselskap (SKK) har på en proaktiv måte snudd vilkårsrevisjonsprosessen på hodet. I stedet for å vente på at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) innleder dialog med berørte parter, har kraftselskap...
Les mer..

Smart ombygging av fisketrapp skal gjøre det lettere for å fisken å vandre i Glomma

28.08.2016
Glomma er Norges mest fiskerike elv med 25 ulike arter. Mange av artene svømmer oppover elva for å gyte. Problemet er at de ikke er like flinke som laksen til å hoppe. Dermed har de problemer med å bruke de mange lakset...
Les mer..

Nyhetsbrev fra CEDREN

Last ned boken Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri

CEDREN har utviklet et verktøy som skal hjelpe forvaltning og industri til å drive miljøtilpasset effektkjøring.

 

Les årsrapport for CEDREN 2015

 

 

Last ned Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag

Boka tar for seg hvordan man utreder, utvikler og gjennomfører tiltak som bedrer forholdene for laks samtidig som man tar hensyn til kraftproduksjon.