CEDREN Nyheter

Vannmagasin redder liv og sikrer verdier

20.02.2017
Det er stor motstand mot demninger og vannmagasin i den vestlige verden, men de redder liv og sikrer verdier når vannet uteblir.
Les mer..

Går det an å produsere lønnsom vannkraft og samtidig ta hensyn til naturen?

16.02.2017
Ja, det er mulig. Med god miljødesign er det mulig å finne løsninger som er gode både for miljøet og for kraftproduksjon.
Les mer..

Innovasjoner i CEDREN

16.01.2017
Forskerne i CEDREN har utviklet rundt 30 innovasjoner som skal bidra til å produsere fornybar energi på lag med naturen. Se oversikten og last ned faktaark.
Les mer..

Policy brief fra CEDREN om potensialet for norsk fleksibel vannkraft når det europeiske strømmarkedet endrer seg

24.11.2016
Forskerne i CEDREN-prosjektet HydroBalance har analysert potensialet til norsk fleksibel vannkraft i et europeisk elsktrisitetsmarked i endring. Funnene er oppsummert i HydroBalance Policy Brief 3, 2016.
Les mer..

Nyhetsbrev fra CEDREN
Kommende arrangementer

Last ned og bestill bøker

Last ned CEDREN-bøker som pdf-filer under, eller bestill tryktd versjoner gratis, e-post til kommunikasjonsansvarlig Astrid Bjerkås

Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri

 

 

 

 

Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag

 

 

 

Dyreliv og kraftledninger - miljø- og forsyningsmessige utfordringer

 

 

 

 

 

Landbasert vindkraft - utfordringer for fugl, flaggermus og rein

NINA Temahefte 66 Landbasert vindkraft - utfordringer for fugl, flaggermus og rein

 

 

 

 

 

Økt samfunnsaksept for fornybar energi - Hvordan redusere konflikter under planlegging, utbygging og drift

NINA Temahefte 68 Økt samfunnsaksept for fornybar energi - Hvordan redusere konflikter under planlegging, utbygging og drift