CEDREN News
Økt kraftproduksjon i Palmafossen kommer laksen til gode
 
Økt kraftproduksjon i Palmafossen kommer laksen til gode
Voss Energi fikk først avslag på søknaden om å utvide Palmafossen kraftverk i Raundalselva. Det var før de fikk forskerhjelp til å finne løsninger som gagner både laks og kraftproduksjon.
 
Nye løsninger bedrer forholdene for laksen i regulerte elver
 
Nye løsninger bedrer forholdene for laksen i regulerte elver
Kunnskap om effektene kraftproduksjon har på villaks gjør det mulig å finne nye løsninger som gagner laksen. Det tjener både naturen, samfunnet og kraftbransjen på.  Teksten ble først publisert på iLaks 15.06.2015.
 
Viktig rolle i et fornybart Europa
 
Viktig rolle i et fornybart Europa
Kronikken er skrevet av Magnus Korpås og Ånund Killingtveit, og først publisert i Adressa 3.juni 2015.
 
Hvilken rolle kan norsk vannkraft spille i 2050?
 
Hvilken rolle kan norsk vannkraft spille i 2050?
Ny rapport og nytt Policy Brief fra CEDREN gir en oversikt over mulige framtidsscenarioer for hvordan Norge kan fungere som et grønt batteri i Europa.
 
Nyhetsbrev fra CEDREN

Order «Handbook for environmental design in regulated salmon rivers»

The handbook describes how to evaluate, develop and implement measures to improve living conditions for salmon populations in regulated rivers, while taking hydropower production into account.  

Price: 250 NOK (VAT and postage included)