CEDREN Nyheter

Verdens første kull med miljødesignere er uteksaminert

16.11.2017
CEDREN har utviklet begrepet miljødesign av fornybar energi, og i høst ble det første etter- og videreutdanningskurset i "Miljødesign for regulerte vassdrag" arrangert på NTNU. Se film fra kurset.
Les mer..

Australia ser mot norsk forskning

09.10.2017
Denne uka var en representant fra Hydro Tasmania på besøk hos CEDREN og HydroCen, for å lære om hvordan vannkraft kan brukes til balansekraft og fleksibilitet i energisystemet.
Les mer..

Ny håndbok for bedre fysisk vannmiljø

29.09.2017
Med dagens kunnskap kan vi utforme elvene våre slik at fisk får gode livsvilkår. En ny håndbok fra prosjektet SusWater viser hvordan.
Les mer..

Kommende arrangementer
CEDREN i tall
  • PhD: 19
  • Mastergrader: 107
  • Partnere: 26
  • Innovasjoner: 30
  • Vitenskapelige publikasjoner: 169
  • Konferansepresentasjoner: ~500
Nyhetsbrev fra CEDREN

 

Les CEDRENs sluttrapport: