Tidligere arrangementer

EcoManage brukermøte
17. september 2015 NULL
Seminar on UAV-based remote sensing in fluvial research
31. oktober 2014 NULL
EcoManage end-user meeting
24. oktober 2014 NULL
EcoManage brukermøte
18. november 2013 Målet med brukermøtet er todelt; 1) planlegging av videre arbeid med integrering av resultater fra de ulike arbeidspakkene, samt 2) involvere (og utfordre) brukerne i arbeidet med å peke ut retningen videre i EcoManage.
Workshop on water resources allocation and modeling
30. august 2013

Senior researcher Marisa Escobar (PhD) from Stockholm Environment Institute (SEI), branch of California, will hold a guest lecture on water allocation and modelling.