GOVREP news

This page contains news stories that are relevant for the GOVREP project. For a complete list of all CEDREN news go to news.

Går det an å produsere lønnsom vannkraft og samtidig ta hensyn til naturen?

16.02.2017
Ja, det er mulig. Med god miljødesign er det mulig å finne løsninger som er gode både for miljøet og for kraftproduksjon.
Les mer..

Fornybar energi på lag med naturen - nytt populærvitenskapelig hefte

09.01.2015
Fra Europas grønne batteri til vindkraft og fugler. I et nytt hefte har vi laget en populærvitenskapelig oppsummering av arbeidet som er gjort i de seks første CEDREN-prosjektene.
Les mer..

Årets CEDREN-seminar:

06.05.2014
Ny kunnskap må tas i bruk Hva skal til for at ny kunnskap blir brukt i forvaltning og næring. Innledere på dette temaet var Sigrid Hjørnegård, direktør fornybar energi, klima og miljø i Energi Norge, og Jan Bråt...
Les mer..

CEDREN Nyhetsbrev nr 3, 2013

08.10.2013
Kraftbransjen må håndtere nye direktiver, elsertifikater og økende allmenn skepsis mot nye linje- og kraftprosjekter. Endrede rammebetingelser setter enda strengere krav til hvordan CEDREN skal bidra til å løse bransjens...
Les mer..

Avdekker behov for energidebatt

26.04.2013
Norsk energipolitikk står i stampe. Utfordringer knyttet til klima- og miljøhensyn stanger mot behovet for verdiskaping og forsyningssikkerhet, men politikerne har ikke tatt de viktigste debattene – ennå.
Les mer..

Norwegian balancing power still in demand

11.10.2012
Demand for Norwegian pumped-storage hydropower is rising. Within the next two to three decades Norway could be providing Europe with parts of the balancing power it sorely needs. The technology is available, but more s...
Les mer..

Nytt fra CEDREN

28.09.2012
CEDRENs forskere har det siste året utviklet flere verktøy for energiindustrien og forvaltningen. Les mer om verktøyene og andre saker i CEDRENs nyhetsbrev.
Les mer..

Vannkraft - smått eller stort best for miljøet?

06.06.2012
Nyhetsbrev fra CEDREN: Les om den nye rapporten som sammenligner miljøvirkninger av små og store vannkraftverk, og annet aktuelt CEDREN-stoff.
Les mer..

Køen må bort fort

09.05.2012
NVE må legge større ressurser i å få unna den lange konsesjonskøen for småkraft. Miljø og klima må tilhensyntas når fornybar energi skal bygges ut.
Les mer..

Page 1 of 3First   Previous   [1]  2  3  Next   Last