GOVREP Publications

This page lists all publications related to GOVREP projects. For a list of all CEDREN publications follow this link.


  Report

detail 08/01/2015: Fornybar energi på lag med naturen - CEDREN (Centre for Environmental Design of Renewable Energy) Open URL
detail 14/10/2013: Governing Growing Wind Power: Policy Coherence of Wind Power Expansion and Environmental Considerations in Sweden, with Comparative Examples from Norway Open URL
detail 04/09/2013: Hvor går den fornybare energidebatten? På vei mot en avklaring av sammenhengen mellom energi- og miljøpolitiske hensyn? Funn og anbefalinger fra GOVREP-prosjektet Open URL
detail 16/10/2012: Kampen om kunnskapsgrunnlaget Open URL
detail 30/08/2011: Kraften i vannet - en analyse av hvordan ulike miljømål veies mot ulike sosiale, økonomiske og miljømessige interesser i to vannkraftscase Open URL
detail 06/06/2011: Changing currents in Norwegian hydropower governance? - The challenge of reconciling conflicting interests Open URL
detail 24/05/2011: Frå kraft versus natur til miljøvenleg energi? Norsk vasskraftpolitikk i eit hundreårsperspektiv
detail 11/05/2011: Constant Concessions Under Changing Circumstances: the Water and Renewable Energy Directives and Hydropower in Sweden Open URL
detail 14/05/2012 Mange og små eller store og få? En sammenligning av miljøvirkningene ved ulike strategier for utvikling av vannkraft Open URL
detail 03/05/2013 Sweden’s Evolving Hydropower Sector: Renovation, Restoration and Concession Change. Open URL

  Journal article

detail 17/04/2013: Implementation of wind power in the Norwegian market; the reason why some of the best wind resources in Europe were not utilised by 2010 Open URL
detail 11/09/2012: Development of Small Versus Large Hydropower in Norway– Comparison of Environmental Impacts Open URL
detail 27/02/2014 Norsk vannkraft og «den doble miljøutfordringen» Open URL

  Conference paper

detail 08/08/2011: Reducing our emissions while achieving good status of our water bodies - is it possible? Swedish hydropower in the limelight: Rudberg, Peter M.; Nilsson, Måns/Stockholm Environment Institute. World Renewable Energy Congress 2011; Linköping; 8 -13 May 2011
detail 01/03/2010: How can we combine the need for more renewable energy from hydropower with a good water environment?: Thaulow, Haakon/NIVA. Renewable Energy Research Conference 2010; Trondheim; 7 - 8 June 2010

  Conference presentation

detail 06/06/2011: Reducing our emissions while achieving good status of our water bodies - is it possible? Swedish hydropower in the limelight: Rudberg, Peter M.; Nilsson, Måns/Stockholm Environment Institute. World Renewable Energy Congress 2011; Linköping; 8-13 May 2011
detail 03/06/2011: Channelling Norwegian hydropower towards greener currents: The challenge of conflicting environmental concerns?: Ruud, Audun; Egeland, Helene; Jacobsen, Gerd B.; Knudsen, Jørgen; Lafferty, William M./SINTEF. World Renewable Energy Congress 2011; Stockholm; 8-13 May 2011
detail 05/01/2011: The governance of hydro power in Norway and Sweden: How to manage the European current?: Ruud, A.; Jacobsen, G.B.; Knudsen, J.K.; Nilsson, M.; Rudberg, P.M./SINTEF, Stockholm Environment Institute. Renewable Energy Research Conference 2010; Trondheim; 7 - 8 June 2010
detail 11/11/2010: Assessment of small versus large hydro-power developments - A Norwegian case study: Bakken, T.H.; Harby, A./SINTEF Energi AS. Renewable Energy Research Conference 2010; Trondheim; 7 - 8 June 2010

  Other presentation

detail 08/08/2011: Constant concessions under changing circumstances: The water and renewable energy
detail 08/08/2011: Vattenkraften i genomförandet av vatten- och förnybarhetsdirektiven