OPTIPOL Publications

This page lists publications related to OPTIPOL projects. For a list of all CEDREN publications follow this link.

 


  Other presentation

detail 15/04/2015: Verktøy for bedre lokalisering av vindkraft og overføringsnett Open URL
detail 21/01/2015: Verktøy for bedre lokalitetsvalg av sentralnett og vindkraft Open URL

  Report

detail 22/01/2018: Spatial Multi-Criteria Decision Analysis (SMCDA) toolbox for Consensus-based Siting of Powerlines and Wind-power plants (ConSite) Open URL
detail 08/01/2015: Fornybar energi på lag med naturen - CEDREN (Centre for Environmental Design of Renewable Energy) Open URL
detail 03/12/2014: Veier til styrket forankring og aksept av det glemte regionalnettet Open URL
detail 01/05/2014: Optimal design and routing of power lines; ecological, technical and economic perspectives (OPTIPOL) Open URL
detail 12/12/2011: Optimal design and routing of power lines; ecological, technical and economic perspectives (OPTIPOL). Progress Report 2011 Open URL
detail 14/02/2011: Optimal design and routing of power lines; ecological, technical and economic perspectives - Progress report 2010
detail 24/11/2010: Optimal design and routing of power lines; ecological, technical and eco-nomic perspectives (OPTIPOL) - Progress Report 2009
detail 25/02/2013 OPTIPOL Least Cost Path dialog 2 Open URL
detail 25/02/2013 Progress report 2012 - Optimal design and routing of power lines; ecological, technical and economic perspectives (OPTIPOL) Open URL

  Project memo

detail 16/11/2010: Aldring av liner under fuglebeskyttelse i mastetopp
detail 16/11/2010: Bird electrocution prevention insulation systems for 12-24 kV pin insulated overhead lines