SusWater news

This page contains news stories that are relevant for the SusWater project. For a complete list of all CEDREN news go to news.

 

Sosio-økonomiske indikatorer for nyttevurdering i regulerte vassdrag

23.11.2018
En ny oppsummering fra prosjektet SusWater bidrar til å finne gode indikatorer som grunnlag for nyttevurdering i regulerte vassdrag.
Les mer..

Nye publikasjoner fra SusWater

22.01.2018
To nye policy brief og en ny rapport fra SusWater tar for seg metoder for nyttevurdering av interesser og aktiviteter i regulerte vassdrag, samt miljøforbedring gjennom revisjon av konsesjonsvilkår.
Les mer..

Vellykket brukermøte

14.12.2017
Nå er presentasjonene fra SusWater sitt brukermøte 5.desember tilgjengelig på nett.
Les mer..

Ny rapport om svensk iverksetting av EUs vanndirektiv

14.12.2017
En ny rapport drøfter hvordan Sverige arbeider med miljøforbedringer i svensk vannkraft for å oppfylle kravene i EUs vanndirektiv.
Les mer..

SusWater brukermøte 5.12

27.11.2017
SusWater inviterer til brukermøte på Gardermoen 5.12.
Les mer..

Ny håndbok for bedre fysisk vannmiljø

29.09.2017
Med dagens kunnskap kan vi utforme elvene våre slik at fisk får gode livsvilkår. En ny håndbok fra prosjektet SusWater viser hvordan.
Les mer..

Sterk sentral styring i vannplanarbeidet i regulerte elver ga dårlige planprosesser

12.09.2017
Myndighetene bad om råd lokalt og la opp til en nedenfra og opp-prosess. Det meste ble likevel styrt sentralt da de godkjente miljømålene for regulerte elver.
Les mer..

Går det an å produsere lønnsom vannkraft og samtidig ta hensyn til naturen?

16.02.2017
Ja, det er mulig. Med god miljødesign er det mulig å finne løsninger som er gode både for miljøet og for kraftproduksjon.
Les mer..

Forskningsnytt om vannforvaltning i regulerte elver

18.11.2016
Forskningsprosjektet SusWater ser på ulike veier mot en mer omforent vannforvaltning som blir akseptert bade lokalt og nasjonalt, samtidig som internasjonale forpliktelser blir ivaretatt. Last ned presentasjonene fra år...
Les mer..

Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last