SusWater publikasjoner

Her finner du publikasjoner relatert til prosjektet SusWater. Trykk her for en oversikt over publikasjoner fra alle CEDREN-prosjektene.


  Journal article

detail 17.05.2019: Decision making for sustainable natural resource management under political constraints - the case of revising hydropower licenses in Norwegian watercourses Open URL
detail 20.03.2019: Hva kan vi lære fra gjennomførte vilkårsrevisjoner av vannkraftkonsesjoner i Norge? Open URL
detail 01.06.2018: Hvordan kan regulerte vassdrag tilrettelegges for flerbruk? Et studie av vassdragsfunksjoner og brukerpreferanser Open URL
detail 18.07.2017: Whose Hydropower? From Conflictual Management into an Era of Reconciling Environmental Concerns; A Retake of Hydropower Governance towards Win-Win Solutions? Open URL

  Project memo

detail 05.11.2018: Sosio-økonomiske indikatorer for nyttevurdering i regulerte vassdrag Open URL
detail 18.04.2018: Hydropower and water management in Austria - What is the current status of implementing the EU Water Framework Directive? Open URL
detail 22.01.2018: Policy brief: Metoder for nyttevurdering av interesser og aktiviteter i regulerte vassdrag Open URL
detail 29.12.2017: Policy brief: Environmental improvement through revision of terms of hydropower licences Open URL
detail 12.09.2017: Policy brief: Vannforvaltningsplaner i Norge – opp som en løve, ned som en skinnfell? Open URL
detail 08.12.2016: Overview of existing studies and concepts and suggestion of relevant biophysical indicators Open URL
detail 08.12.2016: Overview of existing studies and concepts and suggestion of relevant biophysical indicators - APPENDIX Open URL
detail 14.12.2017 Policy brief: Whose hydropower? From Conflictual Management into an Era of Reconciling Environmental Concerns through Win-Win governance? Open URL

  Report

detail 18.12.2017: Metoder for nyttevurdering av interesser og aktiviteter i regulerte vassdrag Open URL
detail 11.09.2017: Vannforvaltningsplaner i Norge – opp som en løve, ned som en skinnfell? En dokumentanalyse av planprosessen i regulerte vassdrag som følge av regjeringens godkjenninger i 2016 Open URL
detail 14.12.2017 Swedish hydropower and the EU Water Framework Directive Open URL

  Conference presentation

detail 18.10.2017: Et planfaglig skråblikk på hva som skjedde med vannkraft i vannforvaltningsplanene: Ruud, A./NINA. Open URL

  Other presentation

detail 01.12.2017: Kanskje et kjempeløft for vannmiljøet, men et kjempeløft for planlegging? Open URL
detail 19.01.2016: SusWater – nytt prosjekt med fokus på regulatoriske forhold rundt Vannforskriften der også tema som brukerinteresser og metoder for å vurdere miljøvirkninger inngår Open URL