CEDREN får besøk av HydroNET i Trondheim.

HydroNet er et canadisk forskernettverk som jobber med bærekraftig vannkraft og akvatiske økosystemer i Canada.

Kontaktperson i CEDREN: Atle Harby