Tidligere arrangementer

Norge som Europas grønne batteri – visjoner og realiteter

Published on: 4. oktober 2016

Velkommen til seminar 16 november i Oslo om Norge som Europas grønne batteri i regi av forskningssenteret CEDREN, Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges forskningsråd.

Norge som Europas grønne batteri – visjoner og realiteter
Foto: Tore Urnes

Europa bygger ut fornybar kraft som aldri før. Målet er at nesten all kraftproduksjon i 2050 skal være fornybar. 

Sol- og vindkraft vil trolig utgjøre den største andelen, men sol- og vindkraftverk kan bare produseres når sola skinner og vinden blåser.

Det gjør det vanskelig å regulere produksjonen i takt med forbruket. Som en konsekvens av dette blir nødvendig å bygge ut store mengder lagringskapasitet, nye kraftlinjer og kraftige effektkraftverk som kan fylle inn produksjonen i kortere eller lengre perioder med lite sol og vind.

Spørsmålet er om én av løsningene kan være å bruke det norske vannkraftsystemet som et «grønt batteri»? Dette reiser imidlertid mange spørsmål:

 • Kan Norge som grønt batteri løse Europas fornybarproblem? 
 • Vil det bety en eksport av arvesølvet, vannkraft? 
 • Hva blir miljøkonsekvensene? 
 • Vil det føre til import av europeiske kraftpriser og rasering av kraftkrevende industri i Norge? 
 • Er dette en avleggs teknologi som snart blir unødvendig pga smarte nett? 
 • Har Norge egentlig så mye å tilby av slike ressurser? 

Disse og andre lignende spørsmål blir tatt opp og drøftet på seminaret i lys av nyere forskningsresultater. Forskere i forskningssenteret CEDREN og representanter fra forvaltning, industri og Statnett holder innlegg.

Norges Tekniske VitenskapsakademiNorges forskningsråd og CEDREN er arrangører.

Tid og sted

Program:

10:00 Velkommen

 • Innledning v/ president Torbjørn Digernes (Norges Tekniske Vitenskapsakademi)

10:15 Presentasjon av noen hovedresultater fra CEDRENs arbeid med balansekraft

 • Marked – utvikling i Europa, nett/kabler, v/ professor Magnus Korpås (NTNU)
 • Norges ressurser/muligheter, magasiner, pumpekraft etc v/ professor Ånund Killingtveit (NTNU)
 • Utfordringer i forhold til miljø og samfunn, v/ senterleder Atle Harby (CEDREN/SINTEF)

12:00 Lunsj

13:00 Innlegg med synspunkt fra myndigheter/forvaltning, industri og nettsiden

 • Energi- og vassdragsforvaltning v/ fagdirektør Manus Pandey (Olje- og energidepartementet)
 • Industri v/ klimadirektør Bjørn Kjetil Mauritzen (Norsk Hydro)
 • Statnett v/ europadirektør Bente Hagem (Statnett)

14:00 Paneldebatt 

 • Deltakere: Bente Hagem, Bjørn Kjetil Mauritzen, Magnus Korpås, Sverre Aam og Einar Wilhelmsen (Miljøstiftelsen ZERO)
 • Paneldebatten ledes av konferansier Ruth Astrid Sæther

15:00 Avslutning og takk for oppmøtet v/ Torbjørn Digernes

Print