Tidligere arrangementer

SafePass brukermøte
2. desember 2015

Gardermoen Park Inn hotell 9.desember 10-15.
 

Kari Bråtveit disputerer
6. oktober 2015 NULL
EcoManage brukermøte
17. september 2015 NULL
SafePass oppstartsmøte
15. april 2015 NULL
SusWater oppstartsmøte
6. mars 2015

En Kick-off som vil gi en kort intro til prosjektet ved prosjektleder Audun Ruud, SINTEF Energi og de ulike planlagte arbeidspakker ved de respektive ledere for arbeidspakkene.