Tidligere arrangementer

EcoManage brukermøte
18. november 2013 Målet med brukermøtet er todelt; 1) planlegging av videre arbeid med integrering av resultater fra de ulike arbeidspakkene, samt 2) involvere (og utfordre) brukerne i arbeidet med å peke ut retningen videre i EcoManage.
Seminar om miljødesign i regulerte laksevassdrag
5. november 2013 Invitasjon til miljødesignseminar 27. november i Trondheim