Tidligere arrangementer

 CEDREN inviterer til offisiell lansering av «Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag»
1. juli 2013

Håndboka lanseres torsdag 19. september.