Tidligere arrangementer

Roser Casas‐Mulet disputerer
23. mai 2014

Roser Casas-Mulet disputerer 5.juni. Oppgaven har tittelen «Dynamics of Dewatering and Flooding during Hydropeaking».

Gundula Bartzke disputerer - kraftledninger og elg
19. mai 2014 Gundula Bartzke disputerer 23.mai. Oppgaven har tittelen "Effects of power lines on moose (Alces alces) habitat selection, movements and feeding activity".
Brukermøte om nye prosjektsøknader til EnergiX
19. mai 2014 Gardermoen: CEDREN inviterer til møte med brukere torsdag 12.juni i forbindelse med at EnergiX har lyst ut kompetanseprosjekter i næringslivet med søknadsfrist 3.september.