Tidligere arrangementer

Norge som Europas grønne batteri – visjoner og realiteter
4. October 2016

Velkommen til seminar 16 november i Oslo om Norge som Europas grønne batteri i regi av forskningssenteret CEDREN, Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Norges forskningsråd.