Tidligere arrangementer

PhD-disputas: The Impact of Climate Change on Dam Safety and Hydropower
5. December 2013 NULL
EcoManage brukermøte
18. November 2013 Målet med brukermøtet er todelt; 1) planlegging av videre arbeid med integrering av resultater fra de ulike arbeidspakkene, samt 2) involvere (og utfordre) brukerne i arbeidet med å peke ut retningen videre i EcoManage.
Seminar om miljødesign i regulerte laksevassdrag
5. November 2013 Invitasjon til miljødesignseminar 27. november i Trondheim
HydroBalance kick-off seminar and meeting
3. October 2013 Trondheim 23-24 October
HydroPEAK user group meeting
26. September 2013

Place: Vannkraftlaboratoriet, NTNU, Trondheim

Tme: kl. 10:00-16:00