Tidligere arrangementer

Brukermøte EnviPEAK
13. September 2012

Trondheim kl 10.00 til kl 16.00

Møtet blir avholdt i Direktoratet for Naturforvaltning (DN) sine lokaler på Tungasletta 2.

Brukermøte OPTIPOL
7. September 2012

Brukermøte i OPTIPOL på Rica Hell Hotel ved Trondheim lufthavn, Værnes.

Program:

0900-0915 Velkommen (Kjetil Bevanger)
0915-1015 LCP. Hva har skjedd i 2012? (Frank Hanssen/Roel May/Jørn Thomassen)
1015-1035 Kaffepause
1035-1100 Kraftledningsgater som viltbiotoper (Gundula Bartzke)
1100-1115 Kanteffekter og dyreliv i ryddebeltet langs kraftlinjer (Sigbjørn Stokke)
1115-1130 Nasjonal database for registrering av fugl drept. Status (Pål Kvaløy)
1130-1215 Lunsj
1215-1245 Bestandsestimering og dødelighet hos storfugl og orrfugl i Ogndalen. Status. (Henrik Brøseth)
1245-1300 Forvaltningsplan for hubro. Status (Mia M. Husdal)
1300-1330 Hubro på Sleneset. Prosjektstatus (Jan Ove Gjershaug)
1330-1400 Tekniske muligheter og begrensninger av tiltak, som kan redusere faren for fuglekollisjoner eller elektrokusjon (Steinar Refsnæs)
1400-1420 Kaffepause
1420-1600 Nytteverdien av OPTIPOL for brukerne – er det problemstillinger vi bør arbeide videre med?

Forskermøte med canadiske HydroNet
7. September 2012 CEDREN får besøk av HydroNET i Trondheim.
HydroPEAK user group meeting
7. September 2012

The user group meeting of the HydroPEAK project take place in Trondheim 16-17 October 2012.