Tidligere arrangementer

SusWater oppstartsmøte
6. March 2015

En Kick-off som vil gi en kort intro til prosjektet ved prosjektleder Audun Ruud, SINTEF Energi og de ulike planlagte arbeidspakker ved de respektive ledere for arbeidspakkene.