Tidligere arrangementer

10. januar 2013: Møte om nye prosjektsøknader fra CEDREN
20. December 2012 NULL
Avslutningsseminar GOVREP
14. December 2012 CEDREN-prosjektet GOVREP avsluttes i starten av 2013, og et avslutningsseminar for brukere, partnere og andre interessenter er berammet til 17. april i Oslo.
10th International symposium on ecohydraulics
4. December 2012 Trondheim, Norway, 23-27 June 2014.