Tidligere arrangementer

SusGrid dialogmøte
22. February 2012 CEDRENprosjektet SusGrid arrangerer 8. mars et dialogmøte om nettpolitiske utfordringer i Hordaland. Møtet vil ta opp sentrale utfordringer knyttet til behov og behovsavklaring i forbindelse med nye nettprosjekter, kunnskapsunderlag og lokal involvering i konsesjonsprosesser og deltakelse, forankring og politisk styring av nettutvikling.
Fagdag: Forskning for vannforvaltningen
21. February 2012 I tilknytning til Nasjonal Vannmiljøkonferanse arrangeres en fagdag om forvaltningsnyttig vannforskning i elver og innsjøer.