Tidligere arrangementer

PhD- og Post doc.-seminar
17. March 2016

PhD- og Post doc.-kandidater tilknyttet CEDREN og Norsk Vannkraftsenter (NVKS) presenterer arbeidet sitt. Programmet i seminaret veksler mellom de faglige presentasjonene og tematiske diskusjoner i grupper. Seminaret er åpent for alle interesserte. Velkommen til en dag med refleksjon og diskusjon!