Tidligere arrangementer

Avslutningsseminar GOVREP

Published on: 14. December 2012

CEDREN-prosjektet GOVREP avsluttes i starten av 2013, og et avslutningsseminar for brukere, partnere og andre interessenter er berammet til 17. april i Oslo.

Avslutningsseminar GOVREP
Helene Egeland og Audun Ruud er sammen med en rekke forskningspartnere snart i mål med prosjektet GOVREP - Governance for renewable electricity production. Foto Atle Abelsen

Tid:
17.april 2013 kl. 10:00-16:00

Sted:
CIENS nye toppsenter
Plan 5, Forskningsparken Gaustadalléen 21
N-0349 OSLO

Påmelding:http://www.sintef.no/govrepseminar

Program: Last ned programmet som pdf.

Enn så lenge kan man forlyste seg i GOVREPs publikasjoner så langt

 

 

Program for dagen:

 

Tidspunkt

Tema

Ved

10:00 – 10:20

Velkommen til GOVREP

Prosjektleder Audun Ruud, SINTEF Energi

10:20 – 10:40

Status for NVEs konsesjonsarbeid. Er miljø en utfordring?

 

Rune Flatby, NVE

10:40 – 11:00

Fra kraft mot natur til miljøvennlig energi? Noen bilder fra norsk vannkraftpolitikk i et hundreårsperspektiv.  

Ole Brekke, Uni Research, Rokkan

11:00 – 11:20

Den doble miljøutfordringen – eksempler fra vannkraftcasesstudier i Norge

Helene Egeland og Gerd B. Jacobsen, SINTEF Energi

Kaffe/te

11:30 – 11:50

Kan Norge lære noe fra plan- og konsesjonspraksis i svensk vannkraftforvaltning?

Peter Rudberg, Stockholm Environment Institute (SEI).

11:50 – 12:10

Status for implementering av vannrammedirektivet

Jonida Abazaj, NTNU/CEDREN

Lunsj

12:50 – 13:10

Hvilke faktorer bremset vindkraftutbyggingen i Norge fram til 2010?

Bernt Blindheim, Agder Energi/UiS/CEDREN

13:10 – 13:25

Noen refleksjoner rundt tematiske konfliktvurderinger

Jacob Kielland Haug, SINTEF Energi

13:25 – 13:40

Kan Norge lære noe fra plan- og konsesjonspraksis i svensk vindkraftforvaltning

Peter Rudberg, SEI

Kaffe/te

13:45 – 14:00

Er smått alltid godt?

Ole Brekke, Uni Research, Rokkan

14:00 – 14:15

Om miljøeffekter av stor versus liten vannkraft

Atle Harby, SINTEF Energi, CEDREN

Hvordan kan vi bedre forene energi- og miljøpolitiske hensyn?

14:20 – 14:35

Behov for å finne fram til nye vinn-vinn løsninger – eksempelet Sira-Kvina

Haakon Thaulow, NIVA

14:35 – 14:50

Erfaringer knyttet til fornybar el.produksjon?

Svein Grotli Skogen, Dir. Nat

14:50 – 15:10

Noen policy implikasjoner basert på funn i GOVREP

Audun Ruud, SINTEF Energi

Kommentarer fra brukerne (Statkraft og Agder Energi) og andre CEDREN-interessenter

Debatt

Veien videre

Seminaret avsluttes 16:00

 

Print