Tidligere arrangementer

Brukermøte SusGrid

Published on: 6. March 2013

SusGrid brukermøte 6.mars 2012.

Brukermøte SusGrid

Den 6. mars ble det arrangert et brukermøte i SusGrid for å presentere funn og diskutere videre arbeid i prosjektet. Det var over 20 deltakere fra industrien, forvaltningen og forskere. Helene Egeland åpnet møtet for å presentere prosjektet som nå er kommet halvveis i prosjektperioden. Atle Harby, leder for FME'en CEDREN, presenterte pågående og planlagte forskningsaktiviteter i CEDREN.

 

Møtelokale: Forskningsparken, møterom 10, Oslo.

 

Presentasjon av resultater fra SusGrid

Print