Tidligere arrangementer

Brukermøte SusWater

Published on: 1. September 2016

SusWater inviterer til brukermøte på Gardermoen 10. november 2016.

Brukermøte SusWater

På møtet presenterer forskerne nye resultater og status for arbeidet i prosjektets arbeidspakker. Brukerne (industri og forvaltning) i prosjektet inviteres til å drøfte videre leveranser fra SusWater og spesielt hvordan innretningen på en eller flere planlagte håndbøker bør være. 

 • Tid: 10. november 2016
 • Sted: Gardermoen
 • Kontaktperson: Audun Ruud

AGENDA OG PRESENTASJONER

 1. Velkommen v/ Atle Harby og Audun Ruud
 2. Får vi et kjempeløft for bedre vannmiljø i regulerte vassdrag i Norge? v/ Audun Ruud (pdf)
 3. Utfordringer knyttet til å implementere EUs vanndirektiv i Sverige v/ Andreas Lindström (pdf)
 4. Erfaringer fra gjennomførte vilkårsrevisjoner og behov for bedre beslutningsstøtte v/ Berit Köhler (pdf)
 5. Status for den nye SusWater-aktiviteten på hydromorfologisk karakterisering v/ Atle Harby (pdf)
 6. Hva er potensialet for bruk av hydromorfologisk karakterisering? v/ Peggy Zinke (pdf)
 7. Status for arbeid med metodikk for verdivalg v/ Ingrid Nesheim (pdf)
 8. Om prosessen som resulterte i frivillige avtaler med vertskommunene for Sira-Kvina konsesjonen. Innledning v/ Per Øyvind Grimsby – Sira-Kvina kraftselskap (pdf)
 9. Drøfting: Hva kan vi lære og hva kan overføres fra Sira-Kvina? Kort intro til diskusjon v/ Audun Ruud (pdf
 10. Hvilke leveranser ønsker brukerne seg fra SusWater? v/ Atle Harby (pdf)

OM SUSWATER

CEDREN-prosjektet SusWater setter fokus på vannforvaltning i regulerte elver, og ser på ulike veier mot en mer omforent vannforvaltning som blir akseptert bade lokalt og nasjonalt, samtidig som internasjonale forpliktelser blir ivaretatt.

Les mer om SusWater >

Print