Tidligere arrangementer

EcoManage brukermøte

Published on: 18. November 2013

Målet med brukermøtet er todelt; 1) planlegging av videre arbeid med integrering av resultater fra de ulike arbeidspakkene, samt 2) involvere (og utfordre) brukerne i arbeidet med å peke ut retningen videre i EcoManage.

EcoManage brukermøte 27. januar 2014 

Brukermøtet blir arrangert i Møterommet CIENS Aqua, Forskningsparken i Oslo (Gaustadalléen 21)

 

 

På kvelden 27. januar kl. 19.00, blir det felles middag med forskerne og brukerne i prosjektet. Sted for middagen blir annonsert senere, men det blir slik at det enkelt nås fra Oslo sentrum. 

Vennligst meld i fra snarest til Randi Aukan om din deltagelse.


Print