Tidligere arrangementer

Miljøtilpasset effektkjøring: EnviPEAK sluttseminar og bokoverrekkelse

Published on: 9. June 2016

Forskningsprosjektet EnviPEAK i CEDREN er avsluttet. 9. juni inviterer vi brukerpartnere og andre interesserte til seminar for å presentere resultater fra EnviPEAK og for å overrekke boken om miljøtilpasset effektkjøring til vannkraftbransjen og forvaltningen.

Miljøtilpasset effektkjøring: EnviPEAK sluttseminar og bokoverrekkelse
Fotomontasje. Foto Knut Alfredsen, Bjørn Barlup

EnviPEAK har forsket på hvilke miljøkonsekvenser effektkjøring i norske vassdrag kan gi og hvordan negative konsekvenser kan reduseres til et samfunnsmessig akseptabelt nivå.

Prosjektet har utviklet kunnskap som er relevant ved implementeringen av vannforskriften, revisjon av vannkraftkonsesjoner og vurdering av nye vannkraftprosjekter.

9. juni inviterer vi brukerpartnere og andre interesserte til seminar for å presentere resultater fra EnviPEAK og for å overrekke boken om miljøtilpasset effektkjøring til vannkraftbransjen og forvaltningen. Velkommen til seminar!

Gå til omtale av seminaret for å laste ned presentasjoner og boken som pdf-filer.

Seminar og bokoverrekkelse

Vi har lagt opp til en bokoverrekkelse med innledninger fra forskning, bransje og forvaltning før lunsj og et fagseminar med gjennomgang og diskusjon av resultatene fra prosjektet etter lunsj.

Program:

Kl 1000 - 1500: Overrekkelse av bok fra EnviPEAK til energibransje og forvaltning

 • Velkommen på vegne av CEDREN - Atle Harby (SINTEF)
 • EnviPEAK – viktige funn - Tor Haakon Bakken (SINTEF)
 • Kunnskapsbasert forvaltning av regulerte vassdrag - Eilif Brodtkorb (NVE)
 • Vilkårsrevisjoner og vannforskriften – betydningen av ny kunnskap - Torfinn Sørensen (Miljødirektoratet)
 • Utvikling av energisystemet – samspillet mellom fornybar energiproduksjon og miljø - Sigrid Bjørnegård (Energi Norge)
 • Overrekkelse av bok  - Tor Haakon Bakken (SINTEF)


Kl 1130 - 1230: Lunsj

Kl 1230 - 1500: Fagseminar - presentasjon og diskusjon av resultater fra EnviPEAK

 • Resultater og diskusjon basert på forskning om miljøvirkninger av fleksibel kraftproduksjon - ordstyrer Tor Haakon Bakken (SINTEF)
 • Hva er fleksibel kraftproduksjon? Begrep, størrelser og verktøy - Tor Haakon Bakken (SINTEF)
 • Raske og hyppige endringer av vannstand og vannføring - fysiske virkninger i vassdragsmiljøet - Knut Alfredsen (NTNU)
 • Laksens liv – hva skjer i elver med effektkjøring? - Torbjørn Forset (NINA)
 • Virkninger av effektregulering på fiskens næringsdyr - Jo Vegar Arnekleiv (LFI-NTNU)
 • Hvilke tiltak virker? - Ulirch Pulg (UNI)
 • Hvordan oppnå miljøtilpasset effektkjøring? Atle Harby (DINTEF)
 • Avslutning - Tor Haakon Bakken (SINTEF)

Last ned programmet som pdf-fil

Print