Tidligere arrangementer

Nye publikasjoner fra SusWater

Published on: 22. January 2018

To nye policy brief og en ny rapport fra SusWater tar for seg metoder for nyttevurdering av interesser og aktiviteter i regulerte vassdrag, samt miljøforbedring gjennom revisjon av konsesjonsvilkår.

Nye publikasjoner fra SusWater

Den nye SusWater-rapporten "Metoder for nyttevurdering av interesser og aktiviteter i regulerte vassdrag" bidrar med en oversikt og en gjennomgang av ulike metoder for å dokumentere nytte av aktiviteter, opplevelser og interesser i vassdrag regulert for kraftproduksjon. Den fokuser også på nyttevurdering av goder fra økosystemtjenester. Funnene er oppsummert i et policy brief med samme navn. 

Nylig ble også et policy brief med tittelen "Environmental improvement through revision of terms of hydropower licences" publisert. Forskerne har undersøkt gjennomførte vilkårsrevisjoner for å gi en oversikt over prosessene og resultatene, og gir en oppsummering av funnene her.

Print