Tidligere arrangementer

PhD- og Post doc.-seminar

Published on: 17. March 2016

PhD- og Post doc.-kandidater tilknyttet CEDREN og Norsk Vannkraftsenter (NVKS) presenterer arbeidet sitt. Programmet i seminaret veksler mellom de faglige presentasjonene og tematiske diskusjoner i grupper. Seminaret er åpent for alle interesserte. Velkommen til en dag med refleksjon og diskusjon!

PhD- og Post doc.-seminar
Foto: Ånund Killingtveit

Dato: 6. april, 2016
Tidspunkt: Kl 0900 – 1600
Sted: Institutt for vann- og miljøteknikk, NTNU, Auditorium VG2 (adresse S. P. Andersens veg 5, Trondheim)
Middag: Kl 1830, Una Pizzeria, Solsiden
Påmelding: Påmelding seminar og middag til Kari Haugan (NVKS) kari.haugan@ntnu.no
Kontakt: Julie Charmasson (CEDREN) julie.charmasson@sintef.no eller Kari Haugan (NVKS) kari.haugan@ntnu.no

 

Om dagen:

Norsk Vannkraftsenter ved NTNU og CEDREN er sentrale plattformer for forskning og utdanning innen vannkraftområdet i Norge. Målet er å sikre fremtidens kompetansebehov i tett samarbeid med de beste forskningsmiljøene og industrien i Norge.

Det norske kraftsystemet står overfor utfordringer i forhold til levetid, ny energimiks, klimaendringer, nye markedsbetingelser og fremtidens fornybare energisystem. Dette setter premisser for kompetanse, ny teknologi og ny kunnskap. I løpet av dagen setter vi søkelyset på dette gjennom to konkrete case og problemstillinger og inviterer til refleksjon og diskusjon:

  • Europas største vindkraftpark bygges ut med 1000 MW/3,4 TWh på Fosen. Hvilke utfordringer, muligheter og konsekvenser vil dette ha på vannkraften i regionen?
  • Statkraft bygger gigantbatterier i Tyskland og Bloomberg spår at elbiler utløser neste oljekrise; energisystemet er i rask endring. Vil det bety noe for vannkraften, eller er det business-as-usual?

Kandidatene stiller med presentasjoner på engelsk på maksimum 10 min. inkludert spørsmål. Fagkafeene gjennomføres som tverrfaglige diskusjoner i grupper med utgangspunkt i de to casene.

Alle deltakere er invitert til felles middag på kvelden på Una Pizzeria, Solsiden. Påmelding er nødvendig.

Se fullt program (pdf)

Print