Tidligere arrangementer

SafePass oppstartsmøte

Published on: 15. April 2015

NULL

20.-22. arrangerer vi oppstartsmøte for prosjektet SafePass på Sørlandet. Selve kick-off seminaret avholdes på sørlandsperlen Ny-Hellesund torsdag og fredag. Her skulle omgivelsene gi de beste forutsetning for faglig utbytte. Vi starter imidlertid onsdag med en befaring til Mandalselva og Laudal kraftverk. Her skal vi se på utfordringene for nedvandring av laksesmolt, og det store SafePass feltforsøket som vi har startet ved kraftverksinntaket. Her skal laksesmoltens bevegelser foran inntaket kartlegges i tre dimensjoner, og vi får se på det eksperimentelle oppsettet mens forsøket går. Etter at båten har tatt oss ut til Ny-Hellesund blir det seminar – med foredrag fra våre internasjonale forskningspartnere, diskusjoner og ikke minst gruppearbeid. Seminaret gir en unik mulighet for tematiske gruppearbeid hvor forskere, forvaltning og våre brukerpartnere kan samles i diskusjoner om muligheter og utfordringer innenfor SafePass sine tema. Her blir det innlandstrapper, åleutfordringer og smoltutvandring. Og så skal vi vi bedre kjent med hverandre, og feire at SafePass endelig ble en realitet!

Kontakt Torbjørn Forseth for mer informasjon om seminaret

Les mer om det nyoppstartede SafePass.

Print